Insikter

I Macklean Insikter fördjupar vi oss i frågor som har strategisk betydelse för livsmedelsbranschen. Syftet är att väcka intresse och diskussion kring hur man ska förhålla sig till avgörande frågor och visa på möjliga vägar framåt. Nedan finns samtliga nummer att ladda ner, och vill du bli uppdaterad när vi släpper nya rapporter lönar det sig att prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Prenumerera >

Insikter #11 - Tillväxt

Insikter #11 – Tillväxt

Rapporten beskriver hur svenska livsmedelsföretag kan realisera tillväxtpotentialen som finns - 123 miljarder kronor fram till 2030 om rätt insatser genomförs.

Läs mer och ladda ner >

Insikter #10 - Innovation

Insikter #10 – Innovation

Rapporten beskriver de knutar som begränsar livsmedelsbranschens innovationsförmåga, och utvecklingssteg företagen kan ta för att lyfta den.

Läs mer och ladda ned >

Insikter #9 Internet of Things

Insikter #9 – Internet of Things

Rapporten skapar en nulägesbild av IoT-utvecklingen i svensk lantbruk och pekar på vad branschen behöver göra för att få utväxling på möjligheterna.

Läs mer och ladda ner >

Insikter #8 - ProteinskiftetInsikter #8 – Proteinskiftet

Rapporten belyser skiftet i konsumtionen av proteiner och fokuserar på hur livsmedelsindustrin kan tillvarata de nya affärsmöjligheterna som trenden skapar. 

Läs mer och ladda ner >

Insikter #7 omslagInsikter #7 – 2030: Framtiden är grön

Rapporten fokuserar på den framtida utvecklingen jord- och skogsbruken samt hur det påverkar de som arbetar i dessa näringar.

Läs mer och ladda ner > 

Insikter #6 omslag

Insikter #6 – Fokus EMV

Rapporten fokuserar på den framtida utvecklingen av egna märkesvaror och vilka hot och affärsmöjligheter det innebär för livsmedelsleverantörer.

Läs mer och ladda ner >

Bild på omslaget

Insikter #5 – EKO: Logiskt eller ologiskt?

Det femte numret av Insikter visar att glappet i kedjan från konsumentens önskan till bondens verklighet innebär orealiserade affärsmöjligheter i alla led. 

Läs mer och ladda ner >

Insikter #4 omslag

Insikter #4 – Förnybar vinst i en ändlig värld

Rapporten diskuterar hur hållbarhetsarbetet utvecklats och vilka hållbarhetsfrågor som är viktigast för svensk livsmedelsindustri.

Läs mer och ladda ner > 

Insikter #3 omslag

Insikter #3 – Mat eller motor? 

Rapporten analyser hur mycket mark som behövs för livsmedelsproduktion när vi är 10 miljarder människor.

Läs mer och ladda ner >

 

Insikter #2 omslag

Insikter #2 – Är maten värd sitt pris?

I numret diskuteras vilka mervärden som är viktiga för konsumenten och hur livsmedelskedjans aktörer kan agera för att uppnå hållbar lönsamhet. 

Läs mer och ladda ner >

Insikter #1 omslag

Insikter #1 – Peak oil 

Rapporten diskuterar vad slutet på den billiga oljan innebär för det gröna näringslivet.

Läs mer och ladda ner >