Insikter #2 - Är maten värd sitt pris?

”Priset är det viktigaste!” är ett påstående som nästan uppnått en status av universell sanning när det gäller maten och är idag ett synnerligen aktuellt ämne för livsmedelsbranschens aktörer.

Gäller verkligen lägsta pris till varje pris? Vad är det för mervärden som avgör om priset är det rätta för konsumenten? Och vem eller vilka är det egentligen som styr utvecklingen? I Macklean Insikter #02 "Är maten värd sitt pris?" analyseras vilka mervärden som är viktiga för konsumenten och hur livsmedelskedjans aktörer kan agera för att uppnå hållbar lönsamhet genom att istället för pris fokusera på värdeskapande. 

Ladda ner och läs hela rapporten:

Macklean Insikter #2


I numret diskuteras vilka mervärden som är viktiga för konsumenten och hur livsmedelskedjans aktörer kan agera för att uppnå hållbar lönsamhet. 

Ladda ned Insikter #2 >

 

Mikael Furu

Konsult
e-post: mikael.furu@macklean.se  
Telefon: 072-712 04 99
LinkedIn

Insikter #6 omslag

Insikter #6 - Fokus EMV

Rapporten fokuserar på den framtida utvecklingen av egna märkesvaror och vilka hot och affärsmöjligheter det innebär för livsmedelsleverantörer.

Läs mer och ladda ner >

Insikter #5 omslag

Insikter #5 - EKO: Logiskt eller ologiskt?

Det femte numret av Insikter visar att glappet i kedjan från konsumentens önskan till bondens verklighet innebär orealiserade affärsmöjligheter i alla led. 

Läs mer och ladda ner >

Insikter #3 omslag

Insikter #3 - Mat eller motor? 

Rapporten analyser hur mycket mark som behövs för livsmedelsproduktion när vi är 10 miljarder människor samt hur mycket relativt lättillgänglig åkermark det finns i världen.

Läs mer och ladda ner >