Insikter #1 - Peak Oil

Macklean Insikter #1 belyser Peak Oil och vad ett slut på lättgänglig och billig olja skulle innebära för de gröna näringarna.

Tillförlitlig tillgång till billig olja utgör en livsnödvändig del i det moderna samhället och en förutsättning för en ständigt växande ekonomi. Men är det en realistisk hållning kring en resurs som är ändlig? I Sverige tycks vi ha begränsad insikt i vårt stora beroende av en allt mer ifrågasatt naturresurs utanför vår kontroll. Vad händer om oljan inte längre är lätt tillgänglig och billig? 

Ladda ned Insikter #1 >

Peter Normark

VD och seniorkonsult
e-post: peter.normark@macklean.se  
Telefon: 072 141 80 54
LinkedIn

 

Oljepumpar på oljefält

Insikter #3 omslag

Insikter #3 - Mat eller motor? 

Rapporten analyser hur mycket mark som behövs för livsmedelsproduktion när vi är 10 miljarder människor samt hur mycket relativt lättillgänglig åkermark det finns i världen.

Läs mer och ladda ner >

 

Insikter #2

Insikter #2 - Är maten värd sitt pris?

I numret diskuteras vilka mervärden som är viktiga för konsumenten och hur livsmedelskedjans aktörer kan agera för att uppnå hållbar lönsamhet. 

Läs mer och ladda ner >

Insikter #4

Insikter #4 - Förnybar vinst i en ändlig värld

Rapporten diskuterar hur hållbarhetsarbetet utvecklats och vilka hållbarhetsfrågor som är viktigast för svensk livsmedelsindustri.

Läs mer och ladda ner >