Insikter #3 - Mat eller motor?

Genom att tillvarata befintlig jordbruksmark, minska svinnet från jord till bord och effektivisera alla delar i kedjan går det att på global nivå föda en framtida befolkning på 10 miljarder människor, och samtidigt ersätta vår bensin- och dieselkonsumtion med biodrivmedel från åkermark.

I det här numret av Insikter, ”Mat eller Motor - hur långt kommer vi med vår åkermark?”, analyseras hur mycket mark som behövs för livsmedelsproduktion när vi är 10 miljarder människor samt hur mycket relativt lättillgänglig åkermark det finns i världen. Utifrån potentialen av biomassa från åkermark fås det positiva resultatet att åkermarken kan tillgodose det globala behovet av både mat och motor. För Sverige innebär det att en tredjedel av den svenska konsumtionen av drivmedel kan komma från åkermarken.

 

Ladda ner och läs hela rapporten:

Macklean Insikter #3 omslag

Rapporten analyserar hur mycket mark som behövs för livsmedelsproduktion när vi är 10 miljarder människor samt hur mycket relativt lättillgänglig åkermark det finns i världen.

Ladda ner Insikter #3 >

  

Peter Normark

VD & Seniorkonsult
e-post: peter.normark@macklean.se  
Telefon: 072 141 80 54
LinkedIn

Insikter #2

Insikter #2 - Är maten värd sitt pris?

I numret diskuteras vilka mervärden som är viktiga för konsumenten och hur livsmedelskedjans aktörer kan agera för att uppnå hållbar lönsamhet. 

Läs mer och ladda ner >

Insikter #5 omslag

Insikter #5 - EKO: Logiskt eller ologiskt?

Det femte numret av Insikter visar att glappet i kedjan från konsumentens önskan till bondens verklighet innebär orealiserade affärsmöjligheter i alla led. 

Läs mer och ladda ner >

Insikter #6 omslag

Insikter #6 - Fokus EMV

Rapporten fokuserar på den framtida utvecklingen av egna märkesvaror och vilka hot och affärsmöjligheter det innebär för livsmedelsleverantörer.

Läs mer och ladda ner >