Insikter #4 - Förnybar vinst i en ändlig värld

I dag finns det få större företag som inte talar om hållbarhet. Samtidigt har mycket av hållbarhetsarbetet inte nått sin fulla affärspotential. Ett hållbarhetsarbete som stärker affären måste utgå från företagets förutsättningar för långsiktig lönsamhet.

Detta nummer av Insikter med titeln ”Förnybar vinst i en ändlig värld” har Macklean granskat hur hållbarhetsarbetet utvecklats och vilka som är de viktigaste hållbarhetsfrågorna för svensk livsmedelsindustri.

Rapporten visar bland annat på betydelsen att samarbeta med andra delar av värdekedjan och med konkurrenter för att få genomslagskraft i hållbarhetsarbetet.

 

Ladda ner och läs hela rapporten:

Insikter 4, Hållbarhet


Rapporten diskuterar hur hållbarhetsarbetet utvecklats och vilka hållbarhetsfrågor som är viktigast för svensk livsmedelsindustri.

Ladda ner Insikter #4 >Kajsa Bårman

Konsult
e-post: kajsa.bårman@macklean.se  
Telefon: 072-084 00 01
LinkedIn

Insikter #5 omslag

Insikter #5 - EKO: Logiskt eller ologiskt?

Det femte numret av Insikter visar att glappet i kedjan från konsumentens önskan till bondens verklighet innebär orealiserade affärsmöjligheter i alla led. 

Läs mer och ladda ner >

Insikter #3 omslag

Insikter #3 - Mat eller motor? 

Rapporten analyser hur mycket mark som behövs för livsmedelsproduktion när vi är 10 miljarder människor samt hur mycket relativt lättillgänglig åkermark det finns i världen.

Läs mer och ladda ner >

 

Insikter #1 omslag

Insikter #1 - Peak oil 

Rapporten diskuterar vad slutet på den billiga oljan innebär för de gröna näringarna.

Läs mer och ladda ner >