Insikter #5 - EKO: logiskt eller ologiskt?

Konsumenternas intresse för miljö, hälsa och nyttig mat ökar tydligt vilket syns i en kraftigt ökande andel sålda ekologiska livsmedel. Ökningen går allt snabbare och uppmättes hos de ledande dagligvarukedjorna till mer än 30 procent under det första kvartalet. Samtidigt finns det en brist på samverkan i värdekedjan från bonden till butikshyllan till följd av olika tidshorisonter och syn på hur strategiskt det är med ekologiska livsmedel.

Detta nummer av Insikter visar att glappet i kedjan från konsumentens önskan till bondens verklighet innebär att det finns orealiserade affärsmöjligheter i alla led. Med kunskap om lönsamheten och affärsmöjligheterna inom detta segment borde fler företag se det som något viktigt att satsa på.

Med utgångspunkt i att alla delar av värdekedjan vill tjäna mer pengar så har Macklean i rapporten identifierat tre tydliga aktiviteter som respektive aktör i värdekedjan kan och bör göra för att skapa mer lyckade affärer. 

Ladda ner och läs hela rapporten:

Insikter #5 - EKO
Det femte numret av Insikter visar att glappet i kedjan från konsumentens önskan till bondens verklighet innebär orealiserade affärsmöjligheter i alla led. 

Ladda ner Insikter #5 >

 

Peter Normark

VD & Seniorkonsult
e-post: peter.normark@macklean.se  
Telefon: 072 141 80 54
LinkedIn

Insikter #2

Insikter #2 - Är maten värd sitt pris?

I numret diskuteras vilka mervärden som är viktiga för konsumenten och hur livsmedelskedjans aktörer kan agera för att uppnå hållbar lönsamhet. 

Läs mer och ladda ner >

Insikter #6 omslag

Insikter #6 - Fokus EMV

Rapporten fokuserar på den framtida utvecklingen av egna märkesvaror och vilka hot och affärsmöjligheter det innebär för livsmedelsleverantörer.

 

Läs mer och ladda ner >

Insikter #4

Insikter #4 - Förnybar vinst i en ändlig värld

Rapporten diskuterar hur hållbarhetsarbetet utvecklats och vilka hållbarhetsfrågor som är viktigast för svensk livsmedelsindustri.

Läs mer och ladda ner >