Insikter #6 - Fokus EMV

EMV är den största utmaningen för svenska livsmedelsföretag enligt en undersökning från Livsmedelsföretagen. Många leverantörsföretag är sprungna ur en affärsmodell som A/B-brandleverantör där EMV-tillverkning blivit en kompletterande affärsverksamhet. Bland dessa företag upplever många en press från två håll, både från konkurrerande livsmedelsföretag och från EMV. Ladda ner Insikter #6.

Dagligvaruhandeln har starka incitament att driva utvecklingen av EMV och andelen förväntas växa under kommande år. Macklean bedömer att EMV-marknaden kommer växa till 34 procent år 2025 från dagens andel på 25 procent.

Trots att det sällan framställs så, utgör EMV en viktig affärsmöjlighet för dagens livsmedelsindustri. De producenter som antar utmaningen och anpassar sig till de delvis nya marknadsförutsättningarna har mycket att vinna. Förmågan att identifiera affärsmöjligheter och ta välgrundade strategiska beslut har aldrig varit viktigare, samtidigt som alltför få livsmedelsleverantörer hittills lyckats profitera på de möjligheter EMV erbjuder.

Vi vill med detta nummer av Insikter belysa ett ämne som berör en hel branschs utveckling men också visa på de möjligheter som finns.  EMV är den anonyma möjligheten för de livsmedelsföretag som vill, vågar och orkar ställa om sin verksamhet för de nya förutsättningar som EMV innebär. 

Ladda ner och läs hela rapporten:

Insikter #6
Rapporten fokuserar på den framtida utvecklingen av egna märkesvaror och vilka hot och affärsmöjligheter det innebär för livsmedelsleverantörer.

Ladda ned Insikter #6 >

 

Mikael Furu

Konsult
e-post: mikael.furu@macklean.se  
Telefon: 072-712 04 99
LinkedIn

 

Ladda ner och läs hela rapporten:

Insikter #6  

Rapporten fokuserar på den framtida utvecklingen av egna märkesvaror och vilka hot och affärsmöjligheter det innebär för livsmedelsleverantörer.

Ladda ner Insikter #6 >

Insikter #2

Insikter #2 - Är maten värd sitt pris?

I numret diskuteras vilka mervärden som är viktiga för konsumenten och hur livsmedelskedjans aktörer kan agera för att uppnå hållbar lönsamhet. 

Läs mer och ladda ner >

Insikter #5 omslag

Insikter #5 - EKO: Logiskt eller ologiskt?

Det femte numret av Insikter visar att glappet i kedjan från konsumentens önskan till bondens verklighet innebär orealiserade affärsmöjligheter i alla led. 

Läs mer och ladda ner >

Insikter #4

Insikter #4 - Förnybar vinst i en ändlig värld

Rapporten diskuterar hur hållbarhetsarbetet utvecklats och vilka hållbarhetsfrågor som är viktigast för svensk livsmedelsindustri.

Läs mer och ladda ner >