Insikter #10 – Innovation

Intresset för innovation ökar, och det finns stora möjligheter för företag i livsmedelsbranschen att skapa ökad tillväxt och lönsamhet genom ett mer ambitiöst innovationsarbete. Trots detta ligger livsmedelskedjan efter andra branscher i förmågan att skapa kommersiellt framgångsrika innovationer, som går bortom små förbättringar och line extensions. En stärkt innovationsförmåga är en nyckelfaktor till långsiktig överlevnad och konkurrenskraft – utan den tappar alla verksamheter sin relevans över tid.

Insikter #10 inleds med en fördjupning av tre knutar som begränsar livsmedelsbranschens innovationsförmåga: lågt risktagande och kortsiktighet, stängda innovationsprocesser samt låsningar i värdekedjan. Rapporten beskriver också de särskilda utmaningar som finns i livsmedelskedjans olika led.

Stort fokus läggs på vad enskilda företag i livsmedelsbranschen faktiskt kan göra för att stärka sin innovationsförmåga, såväl i de interna processerna och strukturerna som genom en mer externt inriktad ansats i innovationsarbetet. Vi pekar bland annat på behovet för företagen att utveckla en tvåhänt innovationsförmåga och skapa mer öppenhet i innovationsprocessen. I rapporten fördjupar vi oss även i det viktiga innovationsbegreppet och introducerar ett antal framgångsrika svenska livsmedelsinnovationer. 

Innovation är nyckeln till långsiktig överlevnad och konkurrenskraft. Vår förhoppning är att Insikter #10 ska ge såväl inspiration som praktiska verktyg för att höja innovationsförmågan, både i det enskilda företaget och för branschen i stort!

Ladda ned Insikter #10>

Vill du veta mer eller har frågor kring rapporten?

Kanske är du intresserad av att få en skräddarsydd workshop för just ditt företag? Tveka inte att kontakta Filip Lundin eller Eva Eriksson.

Filip Lundin

Konsult
e-post: filip.lundin@macklean.se  
Telefon: 072-14 15 664
LinkedIn Eva Eriksson

Seniorkonsult
e-post: eva.eriksson@macklean.se  
Telefon: 070 744 06 66 
LinkedIn