Insikter #7 - 2030: Framtiden är grön

De kommande 15 åren kommer världens befolkning öka med en miljard människor och den växande medelklassen ställer nya krav på varor och tjänster från jorden och skogen. Avståndet mellan olika regioner i världen minskar och det försprång som västvärlden haft under många år minskar snabbt. Samtidigt så ökar effekterna av ett förändrat klimat och produktionen av framför allt livsmedel blir allt mer volatil.

Detta nummer av Insikter visar på hur såväl det globala som det svenska jord- och skogsbruket kommer att utvecklas till 2030 och lyfter fram de stora möjligheter som Sverige faktiskt har i en förändrad framtid. Dessa möjligheter kräver dock nya kompetenser och det finns en spännande framtid för de som väljer att verka inom jord-och skogsbruket.

Rapporten beskriver vilka nya typer av produkter och tjänster vi kan förvänta oss fram till 2030 från jordbruket och skogsnäringen och tecknar en bild av vem det är som arbetar inom dessa näringar framöver.

Ladda ner och läs hela rapporten:

Macklean Insikter #7 - Framtiden är grön


Insikter #7 fokuserar på den framtida utvecklingen jord- och skogsbruken samt hur det påverkar de som arbetar i dessa näringar.

Ladda ner Insikter #7 >


Vill du veta mer eller har du kanske frågor kring rapporten? Tveka inte att kontakta Peter Normark.

Peter Normark

VD & Seniorkonsult
e-post: peter.normark@macklean.se  
Telefon: 072 141 80 54
LinkedIn

 

 2030: Framtiden är grön

 

Insikter #3 omslag

Insikter #3 - Mat eller motor? 

Rapporten analyser hur mycket mark som behövs för livsmedelsproduktion när vi är 10 miljarder människor samt hur mycket relativt lättillgänglig åkermark det finns i världen.

Läs mer och ladda ner >

 

Insikter #4

Insikter #4 - Förnybar vinst i en ändlig värld

Rapporten diskuterar hur hållbarhetsarbetet utvecklats och vilka hållbarhetsfrågor som är viktigast för svensk livsmedelsindustri.

Läs mer och ladda ner > 

Insikter #5 omslag

Insikter #5 - EKO: Logiskt eller ologiskt?

Det femte numret av Insikter visar att glappet i kedjan från konsumentens önskan till bondens verklighet innebär orealiserade affärsmöjligheter i alla led. 

Läs mer och ladda ner >