Insikter #8 - Proteinskiftet

I kölvattnet av de starka hälso- och hållbarhetstrenderna växer en ny strömning fram bland de svenska konsumenterna. Samtidigt som konsumtionen av rött kött stabiliseras ökar konsumtionen av alternativa proteiner, såväl från djurriket som från växtriket. Proteinskiftet, som vi har valt att kalla det, är en trend som kommer att få stora konsekvenser för den framtida livsmedelskonsumtionen och därmed för livsmedelsindustrin.

I detta nummer av Insikter analyseras proteinskiftets orsaker, hur det tar sig uttryck samt hur aktörer inom livsmedelsindustrin kan tillvarata möjligheterna som öppnas upp. För även om proteinskiftet för många i livsmedelsindustrin kan verka som en svårövervinnelig utmaning  kan det också öppna upp många dörrar – för tillväxt, ökad lönsamhet och varumärkesbreddning. I rapporten ger vi dig även ett framgångsrecept för hur du på bästa sätt kan tillvarata möjligheterna och undvika de potentiella fallgroparna kopplade till proteinskiftet.

Ladda ner och läs hela rapporten:

Insikter #8 - Proteinskiftet


Rapporten belyser skiftet i konsumtionen av proteiner och fokuserar på hur livsmedelsindustrin kan tillvarata de nya affärsmöjligheterna som trenden skapar. 

Ladda ner Insikter #8 >

  

Vill du veta mer eller har frågor kring rapporten?

Kanske är du intresserad av att få en skräddarsydd workshop för just ditt företag? Tveka inte att kontakta Kajsa Bårman.

Kajsa Bårman

Konsult
e-post: kajsa.bårman@macklean.se  
Telefon: 072-084 00 01
LinkedIn

Insikter #6 omslag

Insikter #6 - Fokus EMV

Rapporten fokuserar på den framtida utvecklingen av egna märkesvaror och vilka hot och affärsmöjligheter det innebär för livsmedelsleverantörer.

Läs mer och ladda ner >

Insikter #5 omslag

Insikter #5 - EKO: Logiskt eller ologiskt?

Det femte numret av Insikter visar att glappet i kedjan från konsumentens önskan till bondens verklighet innebär orealiserade affärsmöjligheter i alla led. 

Läs mer och ladda ner >

Insikter #4

Insikter #4 - Förnybar vinst i en ändlig värld

Rapporten diskuterar hur hållbarhetsarbetet utvecklats och vilka hållbarhetsfrågor som är viktigast för svensk livsmedelsindustri.

Läs mer och ladda ner >