Insikter #9: Internet of Things - nu formas framtidens lantbruk

Rapporten tar sitt avstamp i konceptet Internet of Things (IoT) och beskriver hur det formar framtidens lantbruk. Med framväxten av IoT-baserade lösningar kommer en stor mängd kunskap, som tidigare antingen fanns i bondens huvud eller inte mättes alls, tillgängliggöras digitalt. Detta skapar helt nya förutsättningar och möjligheter för både lantbruket och resten av livsmedelskedjan.

Ladda ner Insikter #9 >

Idag pratas det allt oftare om affärsmöjligheter kopplat till Internet of Things (IoT) inom lantbruket och livsmedelsvärdekedjan i stort. Internationellt har jordbruksbranschen insett potentialen då investeringarna i teknikdrivna lösningar de senaste tre åren ökat med över 400%. För lantbruket bidrar tekniken till ökad produktivitet per djur och hektar, men även smartare användning av insatsvaror såsom vatten, foder och bekämpningsmedel. Enligt Nesta kan en kombinerad mjölk- och spannmålsgård med hög användning av intelligenta system nästa fördubbla sin nettomarginal, beroende på kapitalkostnader och hur sofistikerat systemet är.

Insikter #9 ger en nulägesbild av IoT-utvecklingen i svenskt lantbruk och visar att IoT skapar nya logiker för livsmedelsbranschen. Data från gårdsnivå blir allt tydligare en ingrediens i livsmedelsaktörers verksamhet och möjliggör nya sätt att skapa värde. För att möta utvecklingen har företag och organisationer börjat ta nya strategiska positioner. Rapporten beskriver också hur de allt mer avancerade IoT-produktionssystemen innebär en möjlighet att öka den svenska livsmedelsproduktionens konkurrenskraft, och vad branschens aktörer kan göra för att nå dit.

Sammanfattningsvis svarar rapporten på ett antal spännande frågor:

  • Vad är IoT och vad innebär det för lantbruket?
  • Hur långt har adopteringen av IoT kommit inom olika produktionsgrenar (växtodling, kött och mjölk) och hur ligger Sverige till jämfört med andra länder?
  • Vilka möjligheter och utmaningar innebär IoT för branschen?
  • Vilka nya marknadspositioner tar olika branschspelare kopplat till utvecklingen?
  • Vilka nyckelområden kräver insatser från branschen för att Sverige fullt ska ta tillvara på IoT-utvecklingen? 

Ladda ner och läs hela rapporten:

Insikter #9 Internet of Things

 


Ladda ner Insikter #9 >

   

Vill du veta mer eller har frågor kring rapporten?

Kanske är du intresserad av att få en skräddarsydd workshop för just ditt företag? Tveka inte att kontakta Filip Lundin.

Filip Lundin

Konsult
e-post: filip.lundin@macklean.se  
Telefon: 072-14 15 664
LinkedIn