Fyra steg för att ta ditt innovationsarbete till en ny nivå

Regeringen har i den nya livsmedelsstrategin tydligt pekat ut innovation som ett område där Sverige måste bli bättre om vi ska klara oss i framtidens konkurrentlandskap. I regeringens handlingsplan finns exempel på insatser, men en stor pusselbit för att Sverige ska växla upp är de satsningar som görs i livsmedelsföretagen själva.

Innovation är fortfarande ett underprioriterat område i den svenska livsmedelsbranschen och innovationstakten är för låg. FoU-budgeten i svenska livsmedelsföretag ligger ofta på mindre än 0,5% av omsättningen, vilket är betydligt lägre än i de flesta andra industrier.

Utmaningarna och hindren för ökad innovation är flera. Ledningens syn på och prioritering av innovation sätter agendan för övriga organisationen och ofta saknas ett tydligt fokus på området. Innovationsarbetet bedrivs tvärfunktionellt men samtidigt arbetar många i silos vilket är svårförenligt med en effektiv innovationsprocess. Idag läggs en stor del av utvecklingsresurserna på små förändringar med nya smaker eller sorter vilket gör att endast en begränsad del blir kvar till verklig innovation, dvs produkter som tillför marknaden något helt nytt. Innovation är också förenat med stora risker för ett företag idag, bland annat på grund av handelns struktur och den starka EMV-tillväxten.

Det finns dock stora möjligheter för den som vill lyfta sitt innovationsarbete. 73% av svenska konsumenter säger sig vara pigga på att prova nyheter, vilket är långt fler än i våra grannländer. Dessutom ger den rådande låga innovationstakten stora möjligheter och konkurrensfördelar för de företag som först kommer med verkliga innovationer. 

Oumph_Asian

 Så vad är då lösningen för att få till en ökad innovationstakt?

Vi på Macklean har utvecklat en modell och en verktygslåda för att genomlysa er innovationsprocess och lyfta den till en ny nivå. Arbetet är upplagt i fyra steg:

1. Nulägesanalys. Här tar vi tempen på er innovation. Vi utvärderar er befintliga innovationsprocess och kartlägger styrkor och svagheter. I analysen belyser vi frågor som struktur, processer, ledarskap, kultur och resurser.

2. Innovationsarbete 2.0. I den här fasen hjälper vi er att utveckla ert innovationsarbete så att ni kan stå er i konkurrensen på både kort och lång sikt. Vi sätter vi ett ramverk för innovationsarbetet och identifierar källor till innovation.

  • Ramverket definierar hur allt ska fungera i ert innovationsarbete, dvs. vilken struktur och vilka processer som ska finnas, hur kultur och ledarskap ska stötta och vilka resurser som behövs.
  • För att fånga in nya möjligheter till innovation är det viktigt att titta såväl internt som externt. I arbetet identifieras därför relevanta källor till innovation, till exempel interna workshops och trendspaningar eller externa forskningssamarbeten och potentiella investeringar i intressanta startups.

3. Innovationsplan. Här definierar vi era övergripande mål och lägger tillsammans en plan för innovationsarbetet de närmaste 3-5 åren.

4. Implementering. För att uppnå er fulla potential måste det nya arbetssättet och innovationsplanen gå från ord till handling. Vi hjälper vi er i implementeringsfasen, för att få allt på plats och säkerställa förankring i hela organisationen. 

 

Vill du skapa en ny plattform för ert innovationsarbete?

Seniorkonsult Eva Eriksson har stor erfarenhet från positioner inom marknadsföring och försäljning i livsmedelsindustrin och kommer senast från rollen som VD för ett livsmedelsföretag. Eva har lång erfarenhet av att driva innovationsarbete i praktiken och vet vilka de klassiska hindren och fallgroparna är.

- Överallt diskuteras innovation och hur man ska bli bättre. Det finns exempel på företag som verkligen har lyft sin innovation till en ny nivå och där det är tydligt att fokus på frågan lönar sig. Samtidigt har andra en resa att göra och jag tror det finns många nya vägar till innovation som ännu inte är utforskade, säger Eva.

Om du vill utforska hur ditt företag skulle kunna utveckla sitt innovationsarbete är du välkommen att kontakta Eva för ett samtal om vad Macklean kan hjälpa just er med.

Eva Eriksson

Seniorkonsult
e-post: eva.eriksson@macklean.se  
Telefon: 070 744 06 66 
LinkedIn