Växtbaserade proteiner – en strategisk tillväxtmöjlighet

Den brittiska storbanken Barclay förutspådde nyligen i en analys att marknaden för vegetariska proteiner förväntas växa till 1 400 miljarder SEK inom 10 år, vilket motsvarar en tiondel av dagens köttindustri. Rapporten har väckt stor uppmärksamhet – det är tydligt att den växande marknaden utgör en strategisk tillväxtmöjlighet. Mackleans konsulter har i olika mediala sammanhang ombetts ge sin syn på denna starka trend.

Kajsa Bårman intervjuades i Ekonomiekot Extra (lyssna på inslaget här) för att ge Mackleans syn på den snabbväxande marknaden för alternativa proteiner och vad det innebär för de svenska livsmedelsföretagen. Mikael Furu intervjuades för Affärsvärlden (läs artikeln här) om de starka drivkrafter som ligger bakom trenden.

Hur ser framtiden för växtbaserade proteiner ut?
Hållbarhet och hälsa är starka drivkrafter bland konsumenter idag. 2016 gav Macklean ut Insikter #8 där vi talade om ett proteinskifte, det paradigmskifte som just nu sker vad gäller vilka proteiner som konsumenterna väljer att äta. Kött finns fortfarande på våra tallrikar, men spelar inte samma huvudroll som tidigare. Allt fler konsumenter uppger att de är flexitarianer och 85 av 100 företagsrespondenter inom branschen bekräftade proteinskiftets framfart (2016).  ”Att det är en trend att vilja äta alternativ till kött är tydligt, det är bara att se på den senaste tidens lanseringar och Beyond Meats börsintroduktion i USA. Det blev den största öppningsdagen för en nyintroduktion med en omfattning på minst 200 miljoner dollar sedan år 2000”, säger Mikael Furu till Affärsvärlden. 

Hur kan svenska livsföretag agera på den snabbväxande trenden?
”Marknaden för växtbaserade proteiner utgör en fantastisk affärsmöjlighet. Det är en marknad i tillväxt, och som dessutom anspelar på två starka mervärden som konsumenterna är beredda att betala för – hälsa och miljö” svarar Kajsa Bårman i intervjun med Ekonomiekot. Dessa två komponenter innebär att det finns förutsättningar för lönsamhet och tillväxt genom att agera strategiskt. Globalt ser vi att stora livsmedelsföretagen just har gjort detta – agerat – genom förvärv eller stora satsningar på egen produktutveckling av proteinalternativ. I Sverige är det ofta mindre nyetablerade företag som tar marknadsledande positioner inom dessa segment – de stora företagen har med andra ord goda möjligheter att skapa tillväxt med sina starka produktions- och distributionsresurser.

I Insikter #8 ger vi framgångsreceptet för hur företag på bästa sätt kan tillvarata möjligheterna och undvika de potentiella fallgroparna kopplade till proteinskiftet. Läs mer om proteinskiftet här och Barclays rapport här.

Vill du veta mer om proteinskiftet? Kontakta gärna Mikael eller Kajsa!

Mikael Furu

Mikael Furu

Konsult
e-post: mikael.furu@macklean.se  
Telefon: 072-712 04 99
LinkedIn

 

Kajsa Bårman

Kajsa Bårman

Konsult
e-post: kajsa.bårman@macklean.se  
Telefon: 072-084 00 01
LinkedIn