Crowdfunding – flyktig konsument-trend eller en finansieringsmodell som är här för att stanna?

Vi lever i en högkonjunktur där många konsumenter har det bättre ställt än på länge. Det låga ränteläget har gjort sparkonton till ett ointressant alternativ för många, som därför har sett sig om efter nya investeringsmöjligheter. Dessutom syns en tendens där konsumenter vill bygga en närmre relation med företag vars vision de tror på och värderingar de delar. Detta har skapat en grogrund för crowdfunding som en ny finansieringsmöjlighet.

Crowdfunding, eller gräsrotsfinansiering, innebär att en grupp eller ett nätverk av människor investerar små summor för att stötta en idé, ett företag eller en entreprenör som söker finansiering. Den digitala utvecklingen har förenklat möjligheterna till crowdfunding och idag finns hundratals internetbaserade plattformar världen över.

Det har säkert inte undgått många att Paradiset (som vi på Macklean har skrivit om tidigare) precis har avslutat en framgångsrik crowdfundingkampanj. När kampanjen lanserades för ett par veckor sedan slog de rekord i såväl volym som antal investerare redan första dygnet på FundedByMe. Vid kampanjens avslut i tisdags hade man fått ihop nästan 22 MSEK, från drygt 5000 investerare. Men Paradiset är inte ensamma – det finns många exempel på företag i branschen som valt att slå mynt av konsumenternas vilja att vara med och bidra. I skrivande stund hittar vi både en mattidning, ett bryggeri och en barnmatstillverkare med aktiva projekt på FundedByMe, och även på andra plattformar är mat och dryck framträdande.

Gemensamt för en majoritet av de projekt och företag som söker pengar via crowdfunding är en tydlig hållbarhetsprofil – inom mat handlar det väldigt ofta om ekologiskt, men även företag med en lokalt/närproducerat-prägel tycks vara framgångsrika. Att ha en tydlig story och ett budskap som matchar konsumenternas värderingar och preferenser är ett tydligt framgångsrecept.

Crowdfunding

Tre anledningar till varför företag använder crowdfunding
Vad är det då som lockar företag att använda crowdfunding som ett finansieringsalternativ? Tre anledningar är särskilt framträdande:

Marknadsföring och lojalitet. En lyckad crowdfundingkampanj kan bidra till att stärka företagets varumärke och att nå ut till den stora massan under själva investeringsperioden. Men framförallt är det en möjlighet att knyta en grupp kärnkonsumenter närmare till sig, samtidigt som det möjliggör fördjupad storytelling om företagets vision och bakgrund.
• Tillgång till ambassadörer och kunskap. De som investerar via crowdfunding gör det oftast för att de står bakom den idé eller de värderingar som företaget står för. Detta gör också att investerarna, i större utsträckning än vanliga aktieägare, kan bli en resurs för företaget. Det kan handla dels om att kontinuerligt samla in råd och kunskap, dels om att investerarna agerar ambassadörer och pratar gott om företaget och dess produkter.
• Tillgång till kapital. För många företag, framför allt i en tidig fas, är crowdfunding en mycket viktig finansieringskälla. Oavsett om man som entreprenör har tillgång till banklån och annan finansiering kan crowdfunding ge ett värdefullt kapitaltillskott som är viktigt för framtida tillväxt. 

 

Hur kan ditt företag dra nytta av det växande intresset för crowdfunding? 

Macklean har stor erfarenhet av strategi- och verksamhetsutveckling inom livsmedelsbranschen, som utöver konsumenttrender också påverkas av den alltjämt accelererande digitaliseringen. Kontakta Mikael Furu för att diskutera hur vi kan stötta er i ert arbete.

Mikael Furu

Konsult
e-post: mikael.furu@macklean.se  
Telefon: 072-712 04 99
LinkedIn