Dags för digitala plattformar i det svenska lantbruket

För snart två år sedan släpptes Macklean Insikter #9 på temat framtidens digitala lantbruk, det som också kallas för agtech. En viktig slutsats var att svenska aktörer i lantbruket behövde gå ihop i ”storskalig branschsamverkan”. I Norge, Finland och Danmark har ledande lantbruksaktörer redan gått ihop kring gemensamma digitala plattformar, men Sverige sladdar efter. Svenska aktörer behöver lyfta frågan och agera nu, innan det är för sent.

I Nordamerika, Centraleuropa och Norden pågår just nu en snabb utveckling av digitala plattformar för data från lantbruket. Det finns flera anledningar: flera huvudteknologier har mognat och det finns allt mer bevis för att agtechlösningar nu driver fram nästa våg av produktivitetsökningar. Basen för dessa lösningar är de digitala plattformar som aggregerar och strukturerar lantbruksdata. Ovanpå plattformarna kan sedan utvecklare, små som stora, bjudas in och bygga nya skräddarsydda agtechlösningar. Ungefär som utvecklarna av appar i våra smartphones.

I USA är det främst de välfinansierade och snabbväxande agtechbolagen (t.ex. Climate Corporation, Farmers Edge & Granular) som i rasande takt bygger upp internationella plattformar. I Centraleuropa och Norden är det främst de medlemsägda företagen som lanserar branschöverskridande nationella plattformar (nederländska JoinData, norska Lantbrukets Dataflyt och Mimiro samt finska Viljatori/Spannmålstorget).

Men varför behöver svenska aktörer formera samarbeten just nu?

  1. Internationell konkurrens
    Många av de amerikanska plattformarna har börjat lanseras i Europa. Fördelen för de privatägda bolagen är att de snabbt kan adressera hela världens lantbrukare, vilket är svårare för de medlemsägda företagen och rådgivningsorganisationerna som ofta agerar nationellt. För att kunna konkurrera på agtechmarknaden behöver svenska aktörer inom t.ex. växtodling, animalieproduktion och finans samarbeta på branschnivå. Där är Lantbrukets Dataflyt ett bra exempel. Med en nationell plattform som tillhandahåller lösningar anpassade för det nationella lantbruket, t.ex. i fråga om automatiserad myndighetsrapportering ökar också plattformens konkurrenskraft.

  2. Inlåsningseffekter och kontroll 
    För att kunna välja de lösningar som bäst passar verksamheten är det viktigt för lantbrukare att enkelt kunna flytta data mellan olika produktionssystem. Samtidigt finns det i många fall skepsis mot att dela med sig av data från sin verksamhet. Svaret från svenska aktörer bör således bli att bygga gemensamma databaser och plattformar, som enkelt möjliggör flytt mellan olika agtechsystem. Detta gör det också lättare att bygga lösningar som ökar den enskilda lantbrukarens kontroll över vem som får ta del av dennes data. Centraleuropeiska Agrirouter är ett utmärkt exempel på en sådan plattform.

  3. Utvecklingskostnader och -resurser
    De flesta sektorer i Sverige genomgår digital transformation. De digitala lösningarna blir allt mer omfattande och mer integrerade i företagens verksamhet vilket också ökar utvecklingskostnaderna. Samtidigt är konkurrensen om de bästa utvecklarna högre än någonsin – och dessa behövs för att kunna lyfta lantbruket, som i ligger i botten av de flesta digitaliseringsrankingar. Lösningen stavas återigen samarbete, både för att kunna finansiera större initiativ inom agtech och attrahera samt behålla de bästa utvecklarna.

Det finns med andra ord goda skäl för svenska aktörer att formera nya satsningar och samarbeten. Risken är annars att andra aktörer kliver in på marknaden och bygger upp starka ekosystem som blir svåra att konkurrera med. Läget är mest akut för de svenska medlemsägda företagen och rådgivningsorganisationerna. Dessa riskerar annars att tappa relevans för medlemmar och kunder när internationella aktörer kan erbjuda både billigare och bättre digitala lösningar.

Hur ska svenska aktörer gå tillväga?

Mackleans konsult Filip Lundin är författare till Insikter #9 och har hjälpt flera kunder med bl.a. digitala strategier, omvärldsanalyser och workshops kopplat till agtechutvecklingen.

”Jag möter idag två typer av företag som enligt min bedömning behöver agera snabbt. Den ena typen är medveten om att en omfattande digital transformation pågår, men har inte full koll på vad den innebär. Den andra typen vet vad som händer, men har ingen en tydlig riktning i det man vill uppnå.”

I båda fallen behöver företagen göra en strukturerad ansats som syftar till att hitta fokusområden och prioriteringar, samt detaljera tydliga vägar framåt. Om du vill diskutera hur ditt företag kan utveckla sitt digitaliseringsarbete och ta tillvara på möjligheterna inom agtech är du välkommen att kontakta Filip Lundin för ett samtal om hur Macklean skulle kunna hjälpa just er.

Filip Lundin

Filip Lundin

Konsult
e-post: filip.lundin@macklean.se  
Telefon: 072-14 15 664
LinkedIn