Laddar Laddar innehåll ...

Så jobbar Södra med att kommersialisera bioekonomin

Under de senaste åren har bioekonomi varit en het fråga inom skogsnäringen och många sätter stor tilltro till att skogen kommer spela en avgörande roll i övergången till ett biobaserat samhälle. Inom flera av de svenska skogsföretagen pågår därför ett intensivt arbete för att utveckla nya material och produkter som kan ersätta fossila råvaror, men processen från idé till kommersiell produkt är ofta lång och krävande. Macklean fick möjligheten att prata med Södras affärsutvecklare Urban Blomster om utvecklingen av materialet Durapulp.

Om man talar med forskare och optimister tycks skogens möjligheter oändliga. I framtiden byggs flygplan i grön kolfiber, höghusen byggs i trä och biodrivmedel från skogen får transportsektorn att rulla. Men trots att många idéer och tekniker redan finns på plats, så lever vi fortfarande i en värld beroende av fossila råvaror och många branscher är trögrörliga i omställningen till biobaserade råvaror.

Ett företag som länge arbetat aktivt med att ta fram biobaserade produkter som kan ersätta fossila är Södra. Deras formbara kompositmaterial Durapulp presenterades för första gången 2009 då en barnstol tillverkad av det nya materialet visades upp på möbelmässan i Milano. Då hade utvecklingen av materialet som kombinerar papprets känsla med plastens hållfasta egenskaper redan tagit sju år och det skulle komma att ta sju år till för att närma sig en kommersiell användning.

Durapulp

- Det började som ett industrigemensamt forskningsprojekt för att hitta ett material som kunde tåla mer fukt. När Södra tog över utvecklingen tog vi snabbt fram ett antal produkter för att visa på materialets potential. Men entusiasmen blev alldeles överväldigande eftersom strukturerna för att producera produkterna storskaligt ännu inte fanns på plats, säger Urban Blomster.

Durapulp vann snabbt ett flertal priser, och på senare tid har Södra vidareutvecklat materialet för att kunna producera det mer kostnadseffektivt, hitta användningsområden och etablera en infrastruktur som fungerar på kommersiell skala.

- Genom ett EU-bidrag håller vi nu på att sätta upp en process för att torrgjuta materialet istället för att våtgjuta det, som vi gör nu. Det ger en mycket kortare cykeltid och möjliggör för oss att börja massproducera på en helt ny skala. Därmed har vi tagit ytterligare ett steg mot industriell tillverkning.

En lika viktig del i arbetet har bestått av att förstå konsumentledet och etablera en ny värdekedja – från råvaruproducent till konsument. Enligt Blomster har det varit en utmaning att hitta rätt samarbetspartners för att ta materialet till marknaden.

- En stor del av arbetet har varit att förstå konsumenternas behov och krav på prestanda för att sen kunna bygga en värdekedja som kan leverera det . Det kommer fortfarande ta ett par år innan produkterna når marknaden, men nu har vi värdekedjorna på plats, med en tydlig rollfördelning och commitment från alla parter. Det är avgörande för att lyckas, säger Blomster.

Förhoppningsvis blir Durapulp ett framgångsrikt exempel på innovation som för oss närmare det biobaserade samhället och banar väg för vidare produktutveckling. För att läsa mer om skogsindustrins framtid, spana in Mackleans Insikter #7, 2030: Framtiden är grön

 

Hur går man från idé till produkt? 

Bioekonomin innebär stora möjligheter för skogsföretagen, men för att idéer ska bli kommersiella produkter behöver produktutvecklingen kombineras med affärsutveckling. Om du vill veta mer om Mackleans skogserbjudande är du välkommen att kontakta Sten Frohm.

Sten Frohm

 

 

Sten Frohm

Seniorkonsult
e-post: sten.frohm@macklean.se  
Telefon: 070-540 38 80
LinkedIn

 

XS SM MD LG