Ekologiskt tar nya samarbetsformer

För drygt två år sedan släppte Macklean rapporten Insikter #5 – EKO: Logiskt eller ologiskt? där vi konstaterade att ekologiskt sannolikt stod inför en kraftig tillväxtresa under de kommande åren. Med facit i hand – en årlig tillväxt på nästan 40% under både 2014 och 2015 - kan vi konstatera att vi hade rätt. I rapporten identifierade vi även ett behov av samarbeten i livsmedelskedjan för att möta den kraftigt ökande efterfrågan. Hur har eko-läget utvecklats och hur har branschen svarat upp mot vår efterfrågan på samarbeten?

Marknaden för ekologiska livsmedel har sett en näst intill lavinartad ökning under de senaste åren, från ett försäljningsvärde på 11,6 miljarder kronor 2013 till ett prognosticerat värde på 21,7 miljarder kronor 2016. Medan vi 2013 hade en blygsam eko-andel på 4% har den nu stigit till 9% och ligger därmed på samma nivå som Danmark, vilket alltså är högst i världen. Ekoweb förutspår dessutom en ekoandel på cirka 15% till 2025 (läs mer här).

Utmaningarna som vi identifierade i Insikter #5 kretsade kring bristfälliga samarbeten i värdekedjan och svårigheter att förena de olika aktörernas varierande tidshorisonter. I brist på säker vetskap om efterfrågan på ekologiskt vågade primärproducenterna sällan ta risken att ställa om. Samtidigt ropade såväl dagligvaruhandeln som industrin efter ekologiska råvaror och produkter, men kunde inte ge tidigare led i värdekedjan några särskilda inköpsgarantier.

Den här utmaningen kvarstår, men vi ser ändå alltfler exempel på branschsamarbeten som försöker få fram ökade eko-volymer med gemensam ansträngning. Nedan nämns några exempel på sådana samarbeten.

1. Övergångsmjöl – ett samarbete mellan ICA och Berte Qvarn
Trots en omättad efterfrågan på ekologiskt mjöl är det många producenter som tvekar till att ställa om. En utmaning vid omställningen är att produktionskostnaderna ökar omedelbart medan den högre betalningen dröjer tills produkten kan bli ekologiskt certifierat, vilket tar flera år. Detta problem vill Berte Qvarn och ICA nu bemöta genom lanseringen av ett övergångsmjöl, alltså ett mjöl som genom ett högre pris i konsumentled ger bönderna mer betalt under själva omställningsperioden.

2. Bliekobonde.nu – en kampanj av Ekologiska Lantbrukarna i samarbete med flera marknadsaktörer
Ekologiska Lantbrukarna har identifierat att Sverige lider av ekobrist, en åkomma som kan leda till att vi behöver importera alltmer ekologiska livsmedel om inte fler svenska bönder väljer att ställa om till ekologisk produktion. Tillsammans med sina samarbetspartners – Arla, Axfood, Coop, HK Scan och KRAV – vill man i och med kampanjen uppmuntra fler att ställa om exempelvis genom att sprida information om ekomarknadens långsiktiga möjligheter, sätta konventionella producenter i kontakt med ekobönder och erbjuda gratis rådgivning.

3. Scandinavian Organics – ekoprodukter som samtidigt löser matsvinnsutmaningen
Scandinavian Organics prisade affärsidé slår sannerligen flera flugor i en smäll. De ekologiska produkterna baseras på råvaror som annars skulle ha gått till spillo, förbränts eller möjligtvis blivit till foder. Företagets produkter ger därmed en bättre utväxling på råvaran och bidrar till att lösa den stora utmaningen kring matsvinn. Det horisontella samarbetet gynnar båda parter – det säljande företaget som får ett ansvarsfullt utlopp för sitt svinn och Scandinavian Organics som får billig tillgång till ekologiska, högkvalitativa råvaror.

Samarbeten är en viktig nyckel för att möta många av branschens utmaningar, så som hållbarhetsutmaningar som matsvinn i livsmedelskedjan eller behovet av ökad innovationsförmåga. Vi på Macklean är därför glada att livsmedelskedjans parter hittar fler sätt att gemensamt tillvarata morgondagens möjligheter och ser fram emot fler innovativa samarbeten.

Läs mer om eko-marknaden i Insikter #5 och kontakta oss för att boka en dragning eller workshop.

Behöver du hjälp att realisera en idé kring samarbete i värdekedjan?

Macklean har god erfarenhet av att strukturera, målsätta och projektleda samarbeten i värdekedjan. Kontakta oss för en förutsättningslös diskussion.