Laddar Laddar innehåll ...

EMV - vad krävs för att lyckas?

Handelns egna märkesvaror (EMV) fortsätter att ta andelar och det finns inga tecken på att trenden avtar. Allt fler livsmedelsleverantörer tar därför steget över till EMV-tillverkning, men vad krävs egentligen för att lyckas som EMV-leverantör?

Mjölk EMVHandelns strävan till att öka andelen EMV gör det allt viktigare för alla livsmedelsproducenter att ha en tydlig strategi och förhållningssätt till EMV. För företag som väljer att bli EMV-leverantör finns det ett flertal framgångsfaktorer för att lyckas

1) Strategisk förmåga och inriktning
När dagligvaruhandeln väljer EMV-leverantör premieras de som har en tydlig strategi för sin EMV-tillverkning och som kan sätta upp gemensamma mål med handeln och föra en dialog om framtidsvisionen. För leverantörer som även tillverkar egna varumärken måste EMV-tillverkningen passa in i den övriga verksamheten på ett sätt så att intressekonflikter undviks.

2) Organisation och företagskultur
Goda relationer och lagarbete är ett känt framgångsrecept och det gäller även för EMV-samarbeten. Ett sätt att anpassa den egna organisationen för samarbete med handeln är att organisera säljavdelningen kring nyckelkunder där de olika affärsenheterna har eget resultatansvar. På så vis kan frågor kring exklusivitet och dedikerad tillverkning hanteras och långsiktiga relationer mellan leden främjas.

3) Förmåga att förstå, mäta och kontrollera kostnader
Eftersom de relativa kostnadsfördelarna är den kanske viktigaste konkurrensfördelen för en EMV-leverantör är kostnadskontroll kritiskt. Att utan tillräcklig kostnadsanalys acceptera utökade önskemål och krav för att sedan inse att kostnaderna har växt sig för höga är ett hot inte bara mot den egna lönsamheten utan också mot samarbetet. En god förståelse för kostnader samt välfungerande kontrollsystem är därför avgörande.

4) Förmåga att utnyttja marknadsinformation
Förmågan att driva produktutveckling med utgångspunkt från förändringar på marknaden är en viktig källa till konkurrenskraft inom livsmedelsbranschen. Ett EMV-samarbete som fungerar väl förmår därför ta vara på både handelns goda insikter i konsumenternas köpmönster och leverantörernas kunskaper om råvaror och produktutveckling. En framgångsrik EMV-partner arbetar aktivt med produktutveckling och föreslår själv nya EMV-produkter.

Det är tydligt att öppenhet och samarbetsvilja är två av de viktigaste aspekterna för att lyckas med EMV. Detta innebär att konkurrens mellan värdekedjor kommer att bli viktigare än konkurrens inom värdekedjor, något som gör att företagen måste lyfta blicken från sin egen verksamhet och arbeta för en hög effektivitet i hela kedjan. Det kräver dock att både handeln och livsmedelsleverantörerna inser varandras värde och kompetenser och är villiga att dela relevant information.

Vill du veta mer om vad EMV innebär för livsmedelsföretag? Ladda ner och läs vår rapport Insikter 6: Fokus EMV

 

Känner du dig trygg med er EMV-strategi? 

Macklean erbjuder nu en halvdags workshop med EMV-fokus för ledningsgrupper. Under workshopen presenterar vi vår rapport och analyserar hur ert företag kan arbeta med EMV.  

Låter detta intressant? Tveka inte att kontakta Mikael Furu! 

Mikael Furu

 

Mikael Furu

Konsult
e-post: mikael.furu@macklean.se  
Telefon: 072-712 04 99
LinkedIn

XS SM MD LG