Laddar Laddar innehåll ...

EMV – den anonyma möjligheten

Många livsmedelsföretag betraktar idag handelns satsning på egna märkesvaror (EMV) som ett hot snarare än en möjlighet. EMV-andelen förväntas dock inte vika. Tvärtom uppskattar Macklean att EMV-andelen på den svenska livsmedelsmarknaden når 34% år 2025 jämfört med 25% år 2013. För de leverantörer som tar genomtänkta strategiska beslut finns goda möjligheter att kapitalisera på denna utveckling.

Diagram som visar hur mycket EMV växer till och med 2025

EMV är här för att stanna. Många livsmedelsföretag är dock negativt inställda till handelns satsning även om det finns goda affärer att göra. För livsmedelsföretag kan EMV-tillverkning innebära:

1) Ökade försäljningsvolymer
I och med den starka tillväxten inom EMV så finns volymökningar att hämta för de leverantörer som är framgångsrika i sina förhandlingar med dagligvaruhandeln. En sådan positiv volymutveckling gör att lönsamhet kan bibehållas trots de generellt sett lägre marginalerna på EMV-produkter.

2) Ökad kostnadseffektivitet i produktionen
De större volymerna medför ofta en beläggningsökning och kan därmed motivera till investeringar i mer storskalig och effektiv produktionsutrustning, vilket i sin tur bidrar till en ökad kostnadseffektivitet.

3) Dörröppnare till dagligvaruhandeln
Handelns benägenhet att ta in fler produkter och större volymer ökar i och med goda EMV-samarbeten. Leverantörer som gör sig kända som en bra EMV-tillverkare och bygger goda relationer till handeln skapar sig därför ofta möjligheter att expandera till nya produktområden.

4) Förbättrade produktutvecklingsprocesser
Genom EMV-samarbeten får leverantörerna bättre tillgång till de insikter som handeln har om konsumentbehov, trender och positionering. Denna kunskap är värdefull då nya produkter och koncept ska utvecklas.

5) Minskade kostnader
Handeln tar ofta över ansvaret för såväl försäljning som marknadsföring av EMV-produkter. Givet att leverantören enbart arbetar med EMV kan således betydande kostnadsbesparingar inom dessa områden göras.

Även om EMV medför stora utmaningar för livsmedelsföretagen så finns det betydande möjligheter att stärka sin lönsamhet och konkurrenskraft för den leverantör som har en genomtänkt affärsstrategi som tar höjd för EMV-tillverkning.

Vill du veta mer om hur EMV-marknaden utvecklas? Läs vår rapport Insikter 6: Fokus EMV >

 

Känner du dig trygg med er EMV-strategi? 

Macklean erbjuder nu en halvdags workshop med EMV-fokus för ledningsgrupper. Under workshopen presenterar vi vår rapport och analyserar hur ert företag kan arbeta med EMV.

Låter detta intressant? Tveka inte att kontakta Mikael Furu!

Mikael Furu

 

Mikael Furu

Konsult
e-post: mikael.furu@macklean.se  
Telefon: 072-712 04 99
LinkedIn

Alla nyheter

Här hittar du alla våra nyheter - gamla som nya. Även tidigare nummer av vårt nyhetsbrev Kortfattat finns samlade här.

XS SM MD LG