Erik och Isabelle är nya konsulter på Macklean

Macklean fortsätter att växa och i augusti började Isabelle och Erik hos oss! Båda två tog i våras sin examen och har nu börjat sin resa som konsulter hos Macklean.

Isabelle har en civilingenjörsexamen från Linköpings Universitet med inriktning mot energiteknik och verksamhetsutveckling. Hon har även studerat en utbytestermin vid Polytech Montpellier i Frankrike.

Vid sidan av studierna har Isabelle arbetat som konsult och tagit fram bland annat ledningssystem i kvalitet och miljö, samt genomfört marknads- och kundundersökningar. Hon fick även möjlighet att under sin master driva ett projekt inom kvalitet och fick därigenom ett certifikat inom Six Sigma. Med ett starkt intresse för hållbarhet blev det en naturlig följd att genomföra sitt examensarbete inom cirkulär ekonomi på Toyota. Isabelle har också arbetat med inköp på Scania. 

Erik har en masterexamen i företagande och ledning med inriktning Organisationsteori från Uppsala Universitet. Vidare har Erik studerat skogs- och lantbruksekonomi och politik vid Sveriges Lantbruksuniversitet.

Erik har vid sidan om studierna arbetat som researchanalytiker hos Russell Reynolds Associates där han bland annat ansvarat för kompetenskartläggningar inom det svenska näringslivet och varit delaktig i flertalet rekryteringsprocesser av ledningsbefattningar och styrelseuppdrag hos noterade svenska företag. Erik har ett starkt intresse för de tidigare delarna av livsmedelskedjan samt utveckling av verksamhetsplaner och företagsstrategier.