Eva Eriksson tillträder som vice VD på Macklean

Eva Eriksson tillträdde i början av augusti som vVD för Macklean. Macklean växer och behöver förstärka ledningsfunktionen som ett led i bolagets fortsatta utveckling och tillväxt. Hon kommer i sin nya roll bl.a. att ansvara för HR- och ledningsfrågor.

Eva Eriksson har varit seniorkonsult vid Macklean sedan 2016, och har tidigare haft företagsledande roller inom livsmedelssektorn och även arbetat som konsult i eget bolag. 

Eva Eriksson

Seniorkonsult
e-post: eva.eriksson@macklean.se  
Telefon: 070-744 06 66 
LinkedIn