Laddar Laddar innehåll ...

Snart flyttar fisken upp på land

I takt med att efterfrågan på fisk stigit samtidigt som haven utfiskats har fiskodling ökat kraftigt i betydelse. Fiskodling i vattendrag kommer dock med många miljörisker och det är en av anledningarna till att landbaserad akvakultur börjat växa fram som ett alternativ. Ett initiativ som vill etablera storskalig landbaserad fiskproduktion i Sverige är Swedish Surplus Energy Collaboration (SSEC). Macklean fick en pratstund om planerna med Bengt Persson, ordförande för organisationen.

I jakten på hälsosamma proteiner har efterfrågan på fisk stigit kraftigt såväl globalt som i Sverige och fisk utgör idag den huvudsakliga proteinkällan för tre miljarder människor. För att klara av att möta den stora efterfrågan har akvakultur under de senaste decennierna vuxit fram på storskalig, industriell nivå. Idag står den odlade fisken för över 40% av matfisken och runt 70 miljoner ton fisk och skaldjur produceras årligen.

Traditionellt har fiskodling bedrivits i vattendrag, men de stora miljökonsekvenserna som denna odling innebär har gjort att många nu sätter sitt hopp till landbaserad akvakultur. Den landbaserade produktionen av fisk och skaldjur bygger på slutna system där näringsämnen tas om hand så att vattnet renas och kan återanvändas. Dessutom kan man i den landbaserade produktionen ta till vara på restvärme från industrin och koppla ihop fiskodlingen med annan typ av livsmedelsproduktion.

En svensk aktör som jobbar för att etablera storskalig landbaserad fiskproduktion i Sverige är SSEC, som är en sammanslutning av SLU samt ett flertal industriaktörer och kommuner. Visionen är att skapa en resurseffektiv matproduktion.

- Vi vill åstadkomma en cirkulär och symbiotisk primärproduktion där restvärme och andra outnyttjade resurser kan komma till användning. Tanken är också att flera system ska byggas i anslutning till varandra för att varierande temperaturer ska kunna användas i olika produktioner och för att resurser ska kunna cirkulera mellan dem. Ett exempel är hur fiskavföring skulle kunna användas som gödsel i växthusproduktion, säger Bengt Persson som är ordförande för SSEC.

 Fisken flyttar upp på land


Idag finns ett flertal etablerade landbaserade fiskodlingar, däribland Vegafish som odlar jätteräkor i samarbete med Findus. Det finns emellertid flera utmaningar kvar att lösa för att den landbaserade fiskproduktionen ska etableras i stor skala.

- Det finns förstås tekniska utmaningar kvar, så som foderproduktionen och att fullt ut kunna hantera lågtempererat vatten. Men framförallt har vi marknadsmässiga utmaningar framför oss. Vi måste först och främst se till att bygga en effektiv värdekedja, från produktion till konsument. Sen måste vi också säkerställa efterfrågan – att konsumenter förstår att det här är hållbar och kvalitativ mat, snarare än industriell och artificiell, säger Bengt.

Ett alternativ som SSEC undersöker är den relativt nya märkningen ASC som är en global hållbarhetsmärkning för odlade fisk- och skaldjursprodukter. Om märkningen får samma genomslag som MSC har fått för vildfångad fisk kan det bidra till en positiv syn på odlad fisk bland konsumenterna.

Vi på Macklean förutspår en ljus framtid för den landbaserade fiskproduktionen. Med goda nationella förutsättningar finns potential för svenska aktörer att hitta kommersiellt och miljömässigt hållbara lösningar och att därmed ta en större plats på den växande marknaden.

 

Vilka outnyttjade samarbetsmöjligheter har ni?

När konkurrensen hårdnar finns det mycket att vinna på ökat samarbete med din omvärld. Om du vill veta mer på vad det finns att vinna på samarbeten och hur man driver samarbetsprojekt effektivt får du gärna kontakta Martin Alexandersson.

Peter

 

Peter Normark

VD & Seniorkonsult
e-post: peter.normark@macklean.se 
Telefon: 072-141 80 54
Linkedin 

XS SM MD LG