Laddar Laddar innehåll ...

Från Sverige sätter sourcing av svenskt på den strategiska agendan

Den 20 april 2016 lanserades den frivilliga ursprungsmärkningen Från Sverige. I dag, drygt åtta månader senare, har 110 företag anslutit sig till märkningen och 6400 produkter är under märkning, och antalet produkter stiger kontinuerligt. Maria Forshufvud, VD för det bakomliggande bolaget Svenskmärkning AB, utsågs nyligen av Land Lantbruk till den personen som har haft störst avtryck på de gröna näringarna 2016. I ett samtal med henne blir det tydligt att frågan om att märka sina produkter snabbt har blivit en strategisk fråga för många företag i branschen.

När vi pratade med Maria för ett drygt år sedan menade hon att lanseringen av en branschöverskridande ursprungsmärkning låg helt rätt i tiden. I dag kan hon bekräfta att hon hade rätt.

- 2016 har varit ett otroligt intensivt men bra år. Vi ser att märkningen fyller ett behov hos företagen och möter en efterfrågan hos konsumenterna. Många har väntat på detta, säger Maria.

Maria lyfter också fram att märket Från Sverige höjer kraven inom vissa kategorier, jämfört med den tidigare ursprungsmärkningen Svenskt Kött. Exempelvis ställs krav på att samtliga animaliska ingredienser nu ska vara svenska i sammansatta produkter såsom korv eller färdigrätter.

- Det innebär att en del företag har fått gå igenom recepturer och genomfört förändringar i sina råvaru- och ingrediensinköp. Att handeln och livsmedelsföretagen gör sådana ansträngningar beror på att de ser värdet av märkningen och att dagens starka efterfrågan på svenskproducerade livsmedel inte är en tillfällig trend. Svenska råvaror och livsmedel har starka mervärden och jag är övertygad om att efterfrågan kommer att hålla i sig.

Genom den ökade efterfrågan på svenska råvaror och ingredienser har brister i utbud inom ett antal råvaru- och ingredienskategorier därför börjat uppmärksammas. Maria menar att import av ingredienser som exempelvis äggpulver tidigare har gått obemärkt förbi men att märkningen nu hjälper till att synliggöra detta.

 - Vi ser konkreta initiativ från företag kring att flytta hem råvaruinköp för att kunna märka sina produkter. Den här förflyttningen har gått väsentligt mycket fortade än vad vi hade trott vilket är fantastiskt roligt. Det har stor betydelse för producenterna att hela råvaran efterfrågas, menar Maria.

 Från Sverige

Under 2017 vill Från Sverige givetvis fortsätta attrahera företag till märkningen och att anslutna företag utökar det märkta produktutbudet. Men tiden är också kommen för kommunikation mot konsumenterna.

- Nu ska vi jobba för att öka kännedomen om märkningen.  Huvudsponsorskapet av Sveriges Mästerkock är en del av det. Men vi ska också jobba för att konsumenterna i högre utsträckning känner till vad märkningen står för och känner tilltro för den, säger Maria.

Att det blir enklare för konsumenten att identifiera produkters ursprung och göra medvetna val i affären ställer nya krav på livsmedelsleverantörer. För många leverantörer är det en stor möjlighet att kunna tydliggöra ett mervärde som man länge erbjudit konsumenterna men haft svårt att ta betalt för. För andra leverantörer, som överväger omställningar i sina inköp eller agerar inom kategorier där tillgången på svenskt är begränsad eller säsongsbetonad, innebär märkningen även en hel del frågeställningar och strategiska överväganden.  På en kort tid har märkningen Från Sverige alltså tagit plats på den svenska livsmedelsarenan och blivit en strategisk fråga för företag i branschen, som påverkar såväl sourcing som varumärkespositionering. 

 

Svenskmärkning AB ägs av Livsmedelsföretagen, LRF och Svensk Dagligvaruhandel. Läs mer om märkningen här.

Kvalificerat stöd i verksamhetsutveckling

När Svenskmärkning AB drog igång sin verksamhet i en rasande takt, med höga förväntningar på en snabb lansering men även en insikt om vikten av ordning och reda, var Macklean en viktig resurs i det praktiska genomförandet.

- Det har varit väldigt spännande att vara en del av Från Sveriges intensiva tillväxtresa. Under året har jag kunnat bidra med att projektleda delströmmar av uppstarten men även se till att få det operativa arbetet att flyta på effektivt med gedigna processer för administration och uppföljning, säger Mackleankonsulten Antonia Josefsson som genomförde en del av arbetet.

Om ditt företag är i behov av projektledning eller stöd i verksamhetsutveckling är du välkommen att kontakta Eva för ett samtal om hur vi kan hjälpa er.

Eva

 

 

Eva Eriksson

Seniorkonsult 
e-post: eva.eriksson@macklean.se 
Telefon: 070-744 06 66  
LinkedIn

XS SM MD LG