Laddar Laddar innehåll ...

Välkommen på frukostseminarium för releasen av Insikter #10 – Innovation!

Intresset för innovation ökar, och det finns stora möjligheter för livsmedelsbranschen att skapa ökad tillväxt och lönsamhet genom ett ambitiöst innovationsarbete. Trots detta ligger livsmedelskedjan efter andra branscher i förmågan att skapa kommersiellt framgångsrika innovationer, som går bortom små förbättringar och line extensions. Branschen beskrivs av flera experter som introvert och innovationsarbetet prioriteras ofta inte tydligt på ledningsnivå. Det finns dessutom låsningar mellan värdekedjans led, som måste lösas upp för att stärka branschens innovationsförmåga. Vill du få en djupare förståelse för  innovation och vad som behöver göras för att lösa upp de knutar och utmaningar som finns?

Välkommen på frukostseminarium där Macklean presenterar den nypublicerade rapporten Insikter #10 – Innovation!

Som livsmedelsbranschens managementkonsulter tar vi på Macklean tillsammans med Lantmännen och LRF nu ett samlat grepp om ämnet innovation. I rapporten fördjupar vi oss i de särskilda utmaningar som finns i livsmedelsbranschen generellt samt i värdekedjans olika led. Baserat på utmaningarna identifierar vi vad enskilda företag behöver göra för att höja sin innovationsförmåga samt vad branschen gemensamt kan göra för att stärka sin konkurrenskraft.

Datum & tid: 24 april 2018, kl. 08:00–08.50. Vi bjuder på frukost från kl. 07:30.
Plats: Franzéngatan 1, Stadshagen

Anmälan

 

Innovation

XS SM MD LG