Laddar Laddar innehåll ...

Hur mycket bryr sig svenskar egentligen om svensk mat?

Vi svenskar har ofta en bild av oss själva som medvetna konsumenter som lägger stor vikt på varifrån maten kommer och hur den tillverkats. Trots det kommer Sverige i en internationell jämförelse långt efter andra länder när det gäller intresse för matens ursprung. Nu syns emellertid tecken på att svenskarnas intresse håller på att vända och efterfrågan på svenska råvaror stiger.


Köttbullar med svensk flaggaDen svenska självbilden om medvetna konsumenter får sig en rejäl törn i National Geographics återkommande undersökning om konsumenters hållbarhetsintresse i olika länder. Av de 18 länder som undersökts hamnar Sverige näst sist vad gäller intresse för hur maten tillverkats. Dessutom visar sig Sverige vara ett av de länder där lägst andel av konsumenterna bryr sig om matens ursprung.

En förklaring till det låga intresset för matens ursprung kan vara att en majoritet av de svenska konsumenterna inte ser mat som en viktig del av den svenska kulturen. Medan till exempel fransmän och ryssar föredrar att äta den typ av mat som de själv vuxit upp med, så följer svenskar hellre de rådande trenderna på matmarknaden. Dessutom lägger svenskar en synnerligen låg andel av sin disponibla inkomst på mat, vilket kan förklara ett lågt intresse för varifrån råvarorna kommer och hur de har producerats.

Det ser dock ut som att en förändring är på väg att ske. Enligt en undersökning från Ipsos har 95% av svenskarna förtroende för bonden som producent av svenska råvaror och svensk mat. Förtroendet har ökat de senaste åren, framför allt hos yngre människor och människor i storstäder. Den positiva bilden av svenskt jordbruk har lett till en ambition hos många konsumenter att köpa mer svenskt och vi har under de senaste åren även sett att viljan omsätts i handling. Enligt Jordbruksverket ökade andelen svenskt kött av den totala köttkonsumtionen under 2014 på flera köttslag. Den största ökningen skedde inom nöt (+3%) och gris (+4%). För dessa köttslag skedde därtill en minskning av importen och en ökning av exporten. I dagarna kom också uppgifter från LRF Mjölk om att en liknande trend nu kan ses inom mejeri; för första gången på många år tar svenska mejeriprodukter marknadsandelar från importerade produkter.

Ytterligare ett tecken på en större vurm för svenskt är den planerade lanseringen av en ny ursprungsmärkning med det nystartade bolaget Svenskmärkning AB. Mer om detta kan du läsa i den intervju vi gjort med Maria Forshufvud, som i egenskap av VD är den som ska leda arbetet. Svenskarnas medvetenhet och intresse för mat är således på väg uppåt och vi börjar komma ikapp andra länder som sedan länge värderat matens ursprung. 

 

Vilka mervärden bör du kapitalisera på? 

Allt fler konsumenter efterfrågar svenska råvaror. Vi på Macklean har insikter om hur du kan dra nytta av trenden och få ut ett mervärde av dina produkter. Vill du träffas för att diskutera dina möjligheter? Kontakta då Mikael Kruhsberg.

Mikael Kruhsberg

 

Mikael Kruhsberg

VD och seniorkonsult
e-post: mikael.kruhsberg@macklean.se  
Telefon: 070-269 14 16
LinkedIn

Mat för hälsan

Hälsosam mat är en viktig konsumtionstrend. En ny undersökning visar dock att betalningsviljan skiljer sig mellan olika hälsoattribut som till exem...

XS SM MD LG