Välkommen på release-frukost för Insikter #11: Tillväxt!

123 miljarder kronor i försäljningsökning till 2030 – en potential som är möjlig att realisera, men som bygger på att branschens tillväxt accelererar rejält. Insikter #11 förklarar vad som bromsar tillväxttakten och hur de svenska livsmedelsföretagen kan växla upp sitt tillväxtarbete.

Välkommen på release-frukost den 4/6 på Courtyard by Marriott Stockholm!

Vill du få djupare insikt i hur vi accelererar tillväxttakten i svensk livsmedelsindustri? Då är du varmt välkommen att delta på vårt frukostevent.

När: 4/6 kl. 07:30-09:00 (frukost serveras 07:30-08:00)

Var: Courtyard by Marriott, Rålambshovsleden 50, Stockholm

Anmälan sker via formulär nedan (OBS: begränsat antal platser!)

Release Insikter 11: Tillväxt

 

Om Insikter #11: Tillväxt - stor uppsida för svenska livsmedelsföretag

Svensk livsmedelsindustris tillväxt hämmas av tre tillkortakommanden
Tillväxten i den svenska livsmedelsindustrin är låg jämfört med andra europeiska länder. Mellan 2011 och 2016 låg den årliga tillväxttakten i Sverige både under EU-snittet och väsentligt lägre än länder som Irland och Nederländerna. Industrins tillväxt hämmas av tre tillkortakommanden. Företagen brister i struktur och ambition för export, agerar obeslutsamt i snabbväxande produktkategorier samt fokuserar ensidigt på dagligvaruhandeln.

Livsmedelsindustrin kan öka omsättningen med 123 miljarder kronor till 2030

Vår analys visar att tillväxtmöjligheterna för svenska livsmedelsföretag är stora – både nationellt och internationellt – om rätt insatser genomförs. Livsmedelsindustrin har potential att öka omsättningen med 123 miljarder kronor fram till 2030. Det motsvarar en årlig tillväxt om cirka 4 %, vilket är drygt 2 procentenheter högre tillväxttakt än idag.

Tre tillväxtvägar för att realisera branschens potential

  1. Tillväxt genom ett aktivt och resolut portföljarbete
    På en marknad med tilltagande konkurrens kan livsmedelsföretag inte räkna med att befintliga produkter kommer att driva framtida tillväxt och lönsamhet. För att överleva i detta marknadsklimat behöver livsmedelsföretagen arbeta strukturerat och aktivt med en produktportföljstrategi samt agera resolut när rätt läge presenterar sig.
  2. Tillväxt genom ett strukturerat kanalarbete
    De senaste åren har en snabb omsättningstillväxt skett inom andra kanaler än dagligvaruhandeln, till exempel foodservice och servicehandel. Genom att ta ett strukturerat grepp om kanallandskapet och arbeta utifrån skräddarsydda strategier kan livsmedelsföretagen kapitalisera på den snabba tillväxten.
  3. Tillväxt genom en proaktiv exportstrategi
    De företag som inte lyckats realisera potentialen på internationella marknader har ofta agerat reaktivt och opportunistiskt. För att realisera potentialen behöver företagens exportarbete vara både strukturerat och proaktivt. Företagen behöver förståelse för kärnaffären och vilka styrkor som exportsatsningen ska bygga på, fokusera på idealsegment snarare än länder samt genomföra ett strukturerat marknadsinträde, utifrån sprinkler- eller vattenfallsstrategin.

Insikter #11 kommer att släppas i samband med vår release och finnas tillgänglig att ladda ner från Mackleans hemsida. Om du är intresserad av en workshop eller dragning skräddarsydd för just ditt företag är du varmt välkommen att kontakta Filip Lundin.

Filip Lundin

 

Filip Lundin

Konsult
e-post: filip.lundin@macklean.se  
Telefon: 072-14 15 664
LinkedIn 

Anmälan release-frukost