Laddar Laddar innehåll ...

Jonas Carlberg – ny medarbetare på Macklean!

Jonas började hos oss på Macklean i början av april. Han kommer senast från LRF Mjölk där han har varit ansvarig för verksamheten. Jonas har också varit näringspolitisk chef på Svensk Mjölk och arbetat vid Jordbruksdepartementet.

Jonas har en bakgrund från LRF och Svensk Mjölk där han har arbetat med att stärka konkurrenskraften inom mejerinäringen. Jonas har också arbetat vid Jordbruksdepartementet. Han har en gedigen erfarenhet av arbete och samverkan mellan företag inom livsmedelsbranschen, politiska institutioner och myndigheter.

Omvärld och politiska förändringar från EU-nivå till kommuner sker snabbt och kan ha stor inverkan på företag. Företag och offentlighet blir också alltmer integrerade. Det handlar om politiska villkor och nationella målsättningar där politik och företag samverkar i allt högre grad. Politiska regelverk påverkar också företagens kommersiella förutsättningar och konkurrenskraft.

Med den nya livsmedelsstrategin finns en god grund att skapa nya former för samverkan och utvecklingsarbete mellan företag och myndigheter. Jonas kommer att ha sitt fokus på omvärldsfrågor, näringspolitisk påverkan och strategi samt inte minst innovation och utveckling.

Tre snabba frågor till Jonas

Vad är det som lockar i konsultyrket?

Jag ser fram mot att jobba i olika typer av uppdrag och att engagera mig på bredden och djupet med företag i livsmedelsbranschen. Efter ett antal år med fokus på mjölk och mejeri vill jag gärna samarbeta med andra livsmedelsföretag också.

Varför Macklean?

Macklean har en stark förmåga och kompetens att stötta och utveckla företag inom den svenska livsmedelssektorn. Samtidigt ändrar sig det politiska landskapet, marknader och omvärld snabbt. Det blir allt viktigare för företag att förstå och hantera det som händer politiskt och i omvärlden. Jag hoppas att min bakgrund och erfarenhet ska bli ett bra komplement till ett redan starkt team genom att utveckla erbjudandet inom Public affairs och omvärldsanalyser.

Vad betyder mat för dig?

Vi möter mat hela tiden bokstavligen. Det är källa till näring, gemenskap, stress, miljöpåverkan och är idag en allt viktigare statusmarkör. För mig är hela livsmedelskedjan viktig och spännande! Från lantbrukarens omsorg om mark och djur till matlagning hemma, besöket på en restaurang och själva måltiden i sig. Jag känner ett starkt engagemang och inspiration för mat, och särskilt mat från Sverige.

Jonas Carlberg

Jonas Carlberg

Seniorkonsult
e-post: jonas.carlsberg@macklean.se  
Telefon: 070-347 50 83
LinkedIn

XS SM MD LG