Laddar Laddar innehåll ...

Kluster bidrar till regional utveckling

Hastigheten i den svenska urbaniseringen är enligt Eurostat mer än 3 gånger så snabb än det europeiska genomsnittet och EU:s nya CAP-regler förstärker denna situation ytterligare. Samtidigt pekar studier från bland annat EU, OECD och Harvard på möjligheterna med starka lokala och regionala kluster av företag och organisationer. Fungerande kluster driver på den regionala utvecklingen, men behöver stöd och struktur för att kunna skapa de bästa förutsättningarna.

Sverige behöver nya och starka kluster som tar till vara på förutsättningarna, företagarandan och den regionala beslutsamheten. För det krävs insikt, inspiration och struktur. Effektiva kluster finner vi i Cambridge, Emilia-Romagna, Tel-Aviv, Shenzhen, Ideon i Lund och Silicon Valley, för att bara nämna några lyckade exempel som alla började som små embryon. 

Storstad i skymning

Österrikiska Graz är det mest framgångsrika “gröna” klustret och det innefattar 160 företag som tillsammans skapat 6000 nya jobb under de senaste fem åren. För något år sedan så erhöll klustret det prestigefyllda ”European Cluster Excellence Initiative Gold Label”, något som är få förunnat. Företagen som ingår i klustret har en genomsnittlig tillväxttakt på 18% per år, vilket är 3 gånger snabbare än snittet i marknaden. 

Detta är effekten av de olika typer av tjänster som klustret erbjuder och som stödjer företagen i form av strategier, finansiellt stöd och innovationer. Företagen i klustret i Graz exporterar mer än 90% av sin produktion och har utvecklat täta kontakter och samarbeten med andra kluster i främst Danmark, Singapore, Kina och USA.

Effektiva kluster bidrar till den regionala utvecklingen på tre sätt: 

1. De ökar produktiviteten hos de företag som ingår i klustret. 
2. De driver på innovationstakten och underlättar för företagen att välja strategisk inriktning.
3. De stimulerar nya affärer och företag inom klustret.


Sverige har sedan 2005 varit det EU-land som haft den överlägset största tillväxten i storstadsområdena. Samtidigt fortsätter en mer än decennielång folkökning i de största kommunerna. Ett tydligt tecken på denna urbanisering och koncentration av arbetsmarknaden är att 97% av alla nya jobb som skapades under perioden 2008-2013 tillkom i de 5 största regionerna (Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala och Norrköping-Linköping). Lägger vi till de förändrade förutsättningarna i och med EU:s nya jordbrukspolitik och de nya CAP-reglerna som innebär väsentligt mindre medel till landsbygden, så ser framtiden inte ljusare ut.

Lösningen ligger i att skapa bättre regional och lokal utveckling genom att förbättra förutsättningarna för samverkan mellan företag och organisationer. Detta görs bäst genom att jobba med lokala och logiska kluster som både utnyttjar de lokala konkurrensfördelarna och skapar samordningsfördelar. Dessa kluster växer inte fram av sig själva utan kräver en initierande kraft samt en långsiktig utvecklingsplan som tar till vara på de regionala förutsättningarna.

Affärsinriktad hållbarhet är nyckeln till en långsiktig utvecklingsstrategi för att uppfylla regionernas ambitioner att skapa större konkurrenskraft. Genom beslutsenergi, lyhördhet och hög interaktionsnivå frodas regional utveckling bäst. Till detta behövs metoder, verktyg och struktur som identifierar och kvalificerar de mest produktiva delarna. Det gäller att bygga upp målbilden med hjälp av regional kompetens genom att både stimulera och provocera fram innovativa förslag och idéer. De som lyckats bäst har haft ett mycket nära samarbete mellan näringsliv, myndigheter, högskolor och ledande individer.

Att samarbeta kräver mod, visionärt ledarskap och beslutsamhet.

 

För mer information kring kluster och regional utveckling kontakta:

Mikael Kruhsberg

 

Mikael Kruhsberg

VD och seniorkonsult
e-post: mikael.kruhsberg@macklean.se  
Telefon: 070-269 14 16
LinkedIn

 

Macklean arbetar med att utveckla regionala livsmedelsstrategier för svenska län och regioner. Vill du veta mer? Kontakta:

Lennart Bjurström

 

Lennart Bjurström

Seniorkonsult
e-post: lennart.bjurstrom@macklean.se  
Telefon: 070-832 01 66
LinkedIn

Alla nyheter

Här hittar du alla våra nyheter - gamla som nya. Även tidigare nummer av vårt nyhetsbrev Kortfattat finns samlade här.

XS SM MD LG