Laddar Laddar innehåll ...

Vilka kompetenser krävs för att realisera skogens potential?

Skogen kommer att spela en avgörande roll i omställningen till en biobaserad ekonomi. För att skogens potential ska realiseras krävs dock ett kompetenslyft i alla led av skogsnäringen.

Till 2030 kommer en rad nya skogsbaserade produkter växa fram och öka i betydelse (läs mer i tidigare Kortfattat). Även om de nya produkterna inte ändrar produktionsflödet på kort sikt, så innebär en satsning på högvärdesprodukter och tilläggstjänster helt andra kompetenser än skogsindustrins tidigare fokus på volymer och kostnadseffektivitet. Inom industriledet kräver det framför allt en ökad förmåga att samarbeta med andra branscher för att skapa strategiska partnerskap.

För att få genomslag för nya produkter som träbaserade textiler, biobaserade kemikalier och grön kolfiber krävs samarbeten med bland annat textil-, kemi- och transportsektorn för att produktutveckla tillsammans, hitta kretslopp som i högre grad tar vara på biprodukter, samt hitta nya affärsmodeller. Skogsindustrin behöver därmed bli bättre på att förstå kunden och andra branschers behov för att kunna demonstrera hur deras lösningar skapar värde.

Inom rådgivningsledet drivs kompetenskraven framför allt av trenden med en högre andel skogsägare som bor långt från sin fastighet. Skogsrådgivarna behöver därför i högre grad kunna ge helhetsrådgivning för hela fastigheten och ta i beaktande att skogsägarna kan ha olika mål och syften för olika delar av fastigheten, vilket skapar ett behov av att segmentera skogsbeståndet. När skogen blir ett mer tillgängligt investeringsobjekt ökar efterfrågan på ekonomitjänster och skatterådgivning kopplad till skogsrådgivningen och det ökar kraven på rådgivarnas kompetens inom företagsekonomi och skattefrågor.

Inom skogsbruket har automatiseringen gått långt, men det innebär inte att behovet av yrkeskompetens minskar. Det finns en växande efterfrågan på maskinförare som klarar av att självständigt planera sitt arbete och ta miljö- och kulturvärden i beaktande samtidigt som avverkningen optimeras ur ett lönsamhetsperspektiv. Bland de skogsentreprenörer som är företagare kommer ökade krav på förståelse inom företagsekonomi och ekonomisk styrning, juridik och arbetsgivaransvar.

Om du är intresserad av att läsa mer om skogens framtida utmaningar och möjligheter finns vår rapport 2030: Framtiden är grön att ladda ner här.

Vill du veta mer om Mackleans erbjudande inom skog, kontakta Sten:

Sten Frohm

 

Sten Frohm

Seniorkonsult
e-post: sten.frohm@macklean.se  
Telefon: 070-540 38 80
LinkedIn

 

Alla nyheter

Här hittar du alla våra nyheter - gamla som nya. Även tidigare nummer av vårt nyhetsbrev Kortfattat finns samlade här.

XS SM MD LG