Affärstänk – en nyckel till minskat matsvinn

Under de senaste åren har problematiken kring matsvinn seglat upp som en av de mest omdiskuterade livsmedelsrelaterade utmaningarna. Utan en tydlig ansvarsfördelning och samordning har branschen i mångt och mycket stått handfallen, och initiativen som har kunnat skådas är få. Men en aktör som såg affärsmöjligheterna med matsvinnet är Matsmart. Macklean fick chansen att prata med Karl Andersson, VD och medgrundare till företaget.

Matsvinn uppstår längs hela livsmedelskedjan och summerar sammanlagt till cirka 100 kilo slängd mat per person och år. Medan Sveriges hushåll är ansvariga för drygt hälften av det totala svinnet uppkommer resten hos både producenter och dagligvaruhandel. Grundarna av Matsmart såg stor affärspotential i att köpa in och sälja varor som annars hade slängts, till exempel för att de har märkts fel, är utgående eller har överproducerats. Företaget visar kraftig tillväxt och har tagit emot investeringar från bland annat Northzone, som har investerat i företag som Klarna och Spotify.

Karl Andersson menar att Matsmart är en liten lösning på ett enormt problem och efterlyser ett större affärstänk från branschen för att åstadkomma verklig förändring.

- Det råder verkligen ingen brist på varor vi kan sälja. Att producenter till exempel inte kan sälja färskt godis med små utseendeförändringar visar att det behövs kommersiella krafter för att komma åt kärnan till problemet. Vi sålde fem ton den första veckan!

Matsvinn som källa till nya mervärden
Karl förklarar att deras kunder går att dela in i två grupper beroende på vilket mervärde de söker – de som handlar på grund av de kraftigt rabatterade priserna och de som vill göra en hållbarhetsgärning. Även producenterna som säljer varor till Matsmart ser ett tydligt värde i erbjudandet.

- Vissa av våra leverantörer säljer hellre sina varor genom oss än någon stor kedja eftersom vi erbjuder mervärdet att göra något åt matsvinnet.

Långsiktiga relationer i värdekedjan
Matsmart arbetar med aktörer i hela livsmedelskedjan och Karl förklarar att en vanlig köp- och säljrelation inte passar för deras affärsmodell.

- Vi märkte tidigt att vi behövde skapa långsiktiga samarbeten. Det skapar en förutsägbarhet som gör det möjligt för båda parter att tjäna pengar.

Han menar att andra branschaktörer måste förstärka sitt långsiktiga tänkande och att företag som enbart fokuserar på att minska sitt eget svinn, t.ex. genom förbättrad inköpsplanering, endast puttar problemet till tidigare steg i livsmedelskedjan.

Nya branschaktörer tar plats på marknaden
Karl tycker att medvetenheten kring matsvinn har ökat under de senaste åren, både bland konsumenter och i branschen. I och med detta tror han att fler förstår hur viktigt det är att ta tag i problemet.

- Jag tror att vi går en ljus framtid till mötes. Mat ligger många konsumenter nära hjärtat och därför kommer deras beteende kring svinn förändras. Samtidigt tror jag att vi kommer se en snabb utveckling i branschen. Nya företag som kommersialiserar problemet kommer startas och en framgångsfaktor kommer vara att specialisera sig på en avgränsad del av problemet.

Vi på Macklean stämmer in och hoppas på att få se fler innovativa affärsmodeller och långsiktiga samarbeten som tar sig an branschutmaningen. För aktörer som har förmågan att omvandla det som vissa ser som en biprodukt till högvärdiga varor finns helt klart affärspotential att realisera.

 

Vilka är dina största hållbarhetsutmaningar?

För att vara lönsam i längden krävs ett hållbart affärstänk. Vi på Macklean har erfarenhet av att hjälpa företag att kartlägga sina viktigaste hållbarhetsutmaningar och att inkorporera dem i sin affärsstrategi. Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta oss.