Laddar Laddar innehåll ...

Missade affärer när ekotrenden växer

Svenska konsumenter efterfrågar mer ekologiska produkter än marknaden tar fram. Här finns en mängd orealiserade affärer. För att bättre svara mot den hägrande marknaden bör hela värdekedjan, från bonden till dagligvaruhandeln, samlas för att utveckla strategier som fungerar.

Publicerad 2014-10-17

Den ekologiska livsmedelsmarknaden omsätter idag 12 miljarder kronor och det finns ett starkt växande intresse för ekologiskt bland konsumenter som en del av en bredare hälso- och miljötrend. Samtidigt går hela värdekedjan miste om stora affärer och intäkter eftersom man inte tar affärsnyttan och marknadens efterfrågan på tillräckligt stort allvar.

Idag samverkar inte drivkrafterna för att öka den ekologiska produktionen, eftersom olika aktörer i värdekedjan har olika tidshorisonter och målsättningar. För att kapitalisera affärsmöjligheterna på den ekologiska marknaden krävs att samtliga aktörer i värdekedjan samlas för att tillsammans skapa en lönsam framtid.

Problemet beror bland annat på att många primärproducenter verkar i egen regi istället för att samarbeta med andra primärproducenter för att skapa större och jämnare volymer. Livsmedelsindustrin sitter ofta kvar i ett konservativt tänkande, där man går efter kortsiktiga försäljningstrender utan att ha en långsiktig strategi. Och dagligvaruhandeln missar trogna och pålitliga kunder, genom att inte satsa mer på ekologiskt. För att förverkliga ekomarknadens tillväxtpotential krävs att alla aktörer i värdekedjan drar åt samma håll. 

• Staten måste ge rätt förutsättningar och agera föregångare och där bör riksdagen skapa en tydlig livsmedelsstrategi med konkreta mål
• Standarder bör ses över för att underlätta övergången mot ekologiskt med en förenklad omställningsperiod
• Bonden behöver våga, vilja och lära av andra och här kan producentföreningar för primärproducenter vara ett bra forum 
• Livsmedelsindustrin bör fokusera på vardagsprodukter som bygger volym och lära av konventionella produkter
• Dagligvaruhandeln bör tänka långsiktigt och aktivt bygga den marknad man vill ha för att skapa en uthållig affär

De aktörer i värdekedjan som inte har en plan för hur efterfrågan ska tillgodoses riskerar att bli ifrånsprungna. Människor köper ekologiskt för att de värnar om miljön eller för att de fokuserar på den egna hälsan. Vi ser idag att yngre konsumenter är allt mer miljömedvetna samtidigt som hälsotrenden fortsättningsvis är stark. Kunderna finns där och de vill ha mer.

Läs mer om affärsmöjligheterna inom ekologiskt i Macklean Insikter #5 >

Mynt

Fakta om den ekologiska marknaden

• 2008-2012 ökade den svenska försäljningen av ekologiska livsmedel dubbelt så mycket som livsmedelsbranschen som helhet

• 81% av livsmedelsföretagen som producerar ekologiskt anser att lönsamheten är minst lika god som för konventionella produkter, enligt en undersökning av Livsmedelsföretagen

• Livsmedelsföretag som erbjuder ett ekologiskt sortiment vid sidan av konventionella produkter upplevs av konsumenter som mer hållbara som helhet

• De viktigaste åtgärderna för att få konsumenter att handla mer ekologiskt är att göra utbudet mer tillgängligt i butik, sänka den upplevda prisskillnaden gentemot konventionella produkter och lyfta fram skillnaderna med ekologiskt

• Det är inte pengar i sig som begränsar konsumenter att handla ekologiskt, utan den upplevda prisskillnaden mot konventionella produkter. Andelen konsumenter som handlar ekologiskt är likartad bland hög-, medel- och låginkomsttagare

 

Vill du veta mer om ekotrenden och vilka affärsmöjligheter den medför?

Martin Eriksson

 

Martin Eriksson

Seniorkonsult
e-post: martin.eriksson@macklean.se  
Telefon: 070-799 93 28
LinkedIn

Hälsotrend eller hälsohets?

Hälsotrenden har länge varit en av de mest dominerande konsumenttrenderna på livsmedelsmarknaden. Men kan det bli för mycket av det goda?

Alla nyheter

Här hittar du alla våra nyheter - gamla som nya. Även tidigare nummer av vårt nyhetsbrev Kortfattat finns samlade här.

XS SM MD LG