Nätverksträff #3 för livsmedelsbranschen hos Krinova

Under 2019 bjuder Krinova Incubator & Science Park in till frukostträffar för företagare och andra aktörer inom livsmedelsbranschen. #3 handlar om livsmedelsbranschens marknadspotential, och där medverkar Karin på Macklean.

På träffen medverkar förutom Macklean, även Krinova, Addendi, AGFO samt LRF Skåne. Utifrån Insikter #11 berättar Karin Hansson om den stora potential som finns för svenska livsmedelsföretag. 123 miljarder kronor i försäljningsökning till 2030 är en potential som är möjlig att realisera, men som bygger på att branschens tillväxt accelererar rejält.

Karin förklarar vad som bromsar tillväxttakten och hur de svenska livsmedelsföretagen kan växla upp sitt tillväxtarbete, nationellt och internationellt.

När? Fredag 30/8 kl.09.00 - 11.30
Var? Krinova Incubator & Science Park
Anmälan? Senast måndag 26/8 på https://podio.com/webforms/20802945/1430519