Idag lanseras Insikter #10 – Innovation

Intresset för innovation ökar, och det finns stora möjligheter för företag i livsmedelsbranschen att skapa ökad tillväxt och lönsamhet genom ett ambitiöst innovationsarbete. Trots detta ligger livsmedelskedjan efter andra branscher i förmågan att skapa kommersiellt framgångsrika innovationer, som går bortom små förbättringar och line extensions. En stärkt innovationsförmåga är en nyckelfaktor till långsiktig överlevnad och konkurrenskraft – utan den tappar alla verksamheter sin relevans över tid.

Livsmedelsbranschens innovationsförmåga är låg och hämmas av ett antal utmaningar

Livsmedelsbranschens innovationsförmåga lämnar mer att önska, vilket gör att de svenska företagens konkurrenskraft inte är vad den kunde vara. Budgetarna är små och läggs oftast på innovationsidéer med låg risk. Faktum är att intäkterna från nya produkter faktiskt minskar hos många företag. Branschen beskrivs av branschkunniga som en av de mest introverta och innovationsarbetet prioriteras ofta inte tydligt på ledningsnivå. Det finns dessutom betydande låsningar mellan värdekedjans led, där misslyckanden ofta skylls på andra aktörer. Men allt är inte nattsvart – det finns stora möjligheter att göra något åt situationen!

Nu är ett gyllene läge att satsa på innovation

Sett till dagens läge i livsmedelsbranschen och samhället finns det mycket som talar för att det är rätt tid att satsa. Intresset för innovation i branschen ökar, konsumenterna har hög betalningsvilja för nya produkter och de många startups som ger sig in i sektorn bidrar till nya inflöden av idéer. Tillgången på fördelaktig finansiering och den nationella livsmedelsstrategin har också frigjort resurser för att driva innovationsprojekt.

Ökat fokus på radikal innovation

Rapporten visar att det finns stor potential i att stärka och lyfta innovationsarbetet i livsmedelsbranschen. Vi pekar ut flera utvecklingssteg som företagen behöver ta för att höja förmågan att ta fram radikala innovationer:

1. Utveckling av den tvåhänta innovationsförmågan 
Många företag är vana att bedriva inkrementell innovation som skapar effektivitet inom nuvarande affär. Många har dock svårt för att skapa radikal innovation som lägger grunden för framtidens affärer. För att kunna göra bådadera behöver företag utveckla vad vi kallar tvåhänt innovationsförmåga, där organisationen riggas för att både skapa marginaler och effektivitet samt tillväxt och nya affärer.

2. Mer externt inriktad innovation
För att höja innovationsnivån och stimulera framtagandet av radikala innovationer behövs mer öppenhet och externa influenser i företagens innovationsarbete. I rapporten presenteras flera modeller för innovation som drivs tillsammans med externa aktörer. Företag kan också öka sin innovationsförmåga genom att lära sig navigera i det externa innovationslandskapet som kan ge tillgång till spetskompetens, inflöde av nya idéer och medfinansiering.

3. Fördjupade värdekedjesamarbeten
För att möjliggöra kommersiellt framgångsrika radikala innovationer behöver aktörer i livsmedelskedjan arbeta närmare varandra. Detta avser både gemensamt arbete i själva innovationsprojekten, men också i viktiga marknadsfrågor kopplat till exempelvis risktagande, finansiering, och affärsmodeller.

Ett ökat fokus på innovation skapar nya möjligheter för de aktörer som verkar i livsmedelsbranschen. Med en stärkt innovationsförmåga och samarbeten i branschen kan den svenska livsmedelsproduktionens konkurrenskraft öka, vilket till exempel den svenska skogsnäringen har visat prov på.

Vill du läsa mer om hur ni kan öka innovationsförmågan i ert företag, och för branschen i stort, kan du läsa rapporten i sin helhet nedan. 

Ladda ner och läs hela rapporten:

Insikter #10 - Innovation 

 Ladda ned Insikter #10 >

Insikter #10 - Innovation

Vill du veta mer eller har frågor kring rapporten?

Om du är intresserad av en workshop eller dragning skräddarsydd för just ditt företag är du varmt välkommen att kontakta Eva Eriksson.

Eva Eriksson_brödporträtt

Eva Eriksson

Seniorkonsult
e-post: eva.eriksson@macklean.se  
Telefon: 070-744 06 66 
LinkedIn