Idag lanseras Insikter #9 - Internet of Things: Nu formas framtidens lantbruk

Idag publiceras Mackleans Insikter #9. Rapporten tar sitt avstamp i konceptet Internet of Things (IoT) och beskriver hur det formar framtidens lantbruk. Med framväxten av IoT-baserade lösningar kommer en stor mängd kunskap, som tidigare antingen fanns i bondens huvud eller inte mättes alls, tillgängliggöras digitalt. Detta skapar helt nya förutsättningar och möjligheter för både lantbruket och resten av livsmedelskedjan.

Nya teknikintensiva produktionslösningar revolutionerar lantbruket

IoT handlar om att små sensorer kan placeras på ting som maskiner och växthus, men även i jorden och på djur. Sensorerna genererar stora mängder molnbaserade data som kan aggregeras och analyseras för att sedan automatiskt exempelvis instruera maskiner eller ge bonden sofistikerade beslutsunderlag. Konsultbolaget McKinsey menar att IoT sett över alla branscher kan bidra till en 11% ökning av världsekonomin fram tills 2025. Internationellt har lantbruksbranschen också insett detta; enligt Agfunder har investeringarna i teknikdrivna lösningar de senaste tre åren ökat med över 400%, bland annat med syftet att skapa produktivitetsförbättringar och kostnadsbesparingar i produktionen.

Livsmedelsbranschen investerar i IoT-lösningar
När aktörer i livsmedelskedjan kan ta del av IoT-data från gården skapas nya affärsmöjligheter. I takt med utvecklingen har man därför ökat sin marknadsaktivitet. Aktörer i livsmedelskedjan måste därför etablera en förståelse för utvecklingen samt definiera sin position i det framtida konkurrenslandskapet. I rapporten pekar vi ut tre huvudteman i de positioner som leverantörer (av insatsvaror, utrustning och tjänster) samt förädlare tar för att möta utvecklingen.

1. Ny våg av förvärv och samarbeten för att säkra tillgång till data. En viktig konkurrensfaktor i framtiden är att säkra tillgången till data från lantbruket, då den blir en allt viktigare strategisk ingrediens i utvecklingen av nya affärslösningar. Företag med stark närvaro på gården kan lättare samla in data. Därför har exempel utrustningsleverantören AGCO under ett antal år gått samman och etablerat partnerskap med flera företag inom bland annat beredning och lagring av utsäde och spannmål samt utrustning för kyckling och grisproduktion. I förädlingsledet har HKScan etablerat ett samarbete med Hencol som tillverkar automatiska vägningssystem för köttdjur.

 2. Bryggandet av ekonomi, teknologi och biologi blir allt viktigare. IoT-utvecklingen innebär att man kan skapa kunskap om biologiska och fysiska processer, men samtidigt behöver dessa insikter översättas i ekonomiska termer så att beslut tas på affärsmässiga grunder. Detta ökar efterfrågan på organisationer och individer som har kompetensen att brygga de tre områdena. Leverantörer och förädlare kan antingen bygga upp kompetensen internt eller med hjälp av andra företag. Lantmännens samarbete med precisionsodlingsföretaget Dataväxt är ett exempel där man med bättre IT-kompetens kan öka både affärs- och medlemsnytta.

3. IoT skapar nya datadrivna affärsmöjligheter. IoT skapar möjligheter att exempelvis utveckla nya marknadspositioner och affärsmodeller. Ett sådant exempel är Agworld, en mjukvaruplattform för växtodlingsföretag, som idag används av en majoritet av de bönderna i Australien. Genom att bygga sin tjänst ihop med agronomer och rådgivare kunde man nå en mycket större marknad och även öka nyttan för lantbrukarna. Den ökade teknikanvändningen driver generellt mot en ”tjänstefiering” av leverantörernas erbjudande. Företag som exempelvis John Deere erbjuder därför allt mer avancerad rådgivning baserat på den data som deras utrustning genererar.

Utvecklingen inom IoT skapar nya förutsättningar för de aktörer som verkar i livsmedelsbranschen. Insikter #9 pekar också på att IoT i lantbruket kan öka den svenska livsmedelsproduktionens konkurrenskraft. Om du vill läsa mer om vad branschen kan göra på en systemnivå för att tillvara möjligheterna kan du ladda ner och läsa rapporten i sin helhet nedan.

Ladda ner och läs hela rapporten:

Insikter #9 Internet of Things 

 

Ladda ned Insikter #9 >

 


 

Vill du veta mer eller har frågor om rapporten?

Kanske är du intresserad av att få en skräddarsydd workshop för just ditt företag? Tveka inte att kontakta Filip Lundin.Filip Lundin

Konsult
e-post: filip.lundin@macklean.se  
Telefon: 072-14 15 664
LinkedIn