Proteinskiftet – bara en trend eller ett paradigmskifte?

Den starka hållbarhets- och hälsotrenden tar sig olika uttryck. Ekoboomen känner vi alla till och likaså det växande intresset för vegetariskt. Nu växer dessutom en tydlig tendens fram inom svensk livsmedelskonsumtion som vi på Macklean har valt att benämna ”proteinskiftet”. Av hållbarhets- och hälsoskäl väljer konsumenter i allt högre utsträckning bort det röda köttet till förmån för andra animaliska eller vegetabiliska proteiner. I nästa nummer av Mackleans Insikter kommer proteinskiftet att belysas från ett antal vinklar, med nyckelfrågan ”hur kan livsmedelsbranschens aktörer på bästa sätt hantera proteinskiftets utmaningar och möjligheter?”

De senaste årens stabilisering i konsumtionen av nöt- och fläskkött har skett jämsides en ökning i konsumtionen av alternativa proteiner. Exempelvis märks skiftet tydligt i dagligvaruhandelns försäljning av vegetariska produkter som under 2015 ökade med mer än 25% i ICAs och Axfoods butiker. Färska alternativ som vegetarisk korv och smörgåsmat har dessutom ökat med över tvåtusen procent de senaste fem åren. I mejerihyllan har den tidigare okända proteinprodukten kvarg fått en självklar plats och under 2015 växte försäljningen med över 40% i dagligvaruhandeln. Ytterligare ett exempel är Oumph som sedan lansering hösten 2015 upplevt en försäljningstillväxt på mer än 200% per månad.

Som en del i Mackleans researchprocess kring proteinskiftet anordnades nyligen en tankesmedja tillsammans med ett antal livsmedelsaktörer. På deltagarlistan fanns stora företag som HK Scan, McDonalds och Menigo, medelstora aktörer som Food for Progress liksom små och forskningsorienterade initiativ som Vegafish och Mögelmat. En enkät som genomfördes visade att proteinskiftet är en av de viktigaste strategiska frågorna för 55% av de deltagande företagen och finns med på den strategiska agendan för ytterligare 35%. Anna-Kajsa Lidell, en av grundarna till Food for Progress, berättar om deras recept för att ta vara på proteinskiftets möjligheter.

- Maten ska snart räcka till nio miljarder människor, och vi har fortfarande bara en planet. Vi vill ta fram produkter som verkligen ger konsumenter cravings för resurseffektiv mat med låg klimatpåverkan. Så kommer vi skapa förändring på stor skala!

Tankesmedja protein

Flera deltagare under tankesmedjan var även tydliga med att det inte bara handlar om att ersätta kött med vegetabiliska produkter. Henrik Strinning, medgrundare till Paradiset, lyfter fram att många veganska substitut kämpar med att leva upp till viktiga mervärden, exempelvis att vara naturliga.

- Vi vill gärna ta in mer veganska livsmedel men har svårt att göra det eftersom de innehåller så mycket tillsatser. Det finns bra och dåliga proteiner inom alla läger. På Paradiset fokuserar vi på att ta in produkter som har producerats på rätt sätt, oavsett om det är kött eller vegetabiliska produkter.

På livsmedel.se kan du läsa mer om tankesmedjan och även om den studentworkshop som Macklean anordnade på temat tidigare i våras.

Proteinskiftet kommer att ha strategiska implikationer för aktörer inom den svenska livsmedelsbranschen, oavsett vad de producerar i dagsläget. Proteinskiftet är en möjlighet för svensk livsmedelsindustri att höja innovationsnivån och för enskilda företag att skapa tillväxt. För svensk dagligvaruhandel och restaurangnäring finns alla möjligheter att erbjuda konsumenter nya spännande, hälsosamma och hållbara alternativ till kött och potatis.

Läs mer om proteinskiftets implikationer och strategiska vägval i rapporten som lanseras i samband med Livsmedelsdagarna i Tylösand den 7 september.

Fotograf: Gustav Kaiser/Livsmedel i fokus

 

Har du idéer kring proteinskiftet?

Vi skapar Insikter #8 i dialog med hela branschen. Om du har en spaning på ämnet Proteinskiftet, idéer på personer vi borde träffa eller erfarenheter från ditt företag är du varmt välkommen att kontakta oss!