Laddar Laddar innehåll ...

Fem ingredienser för att tillvarata proteinskiftets möjligheter

I september släpptes Insikter #8 – Proteinskiftet, som beskriver det skifte som för närvarande ritar om proteinlandskapet i den svenska livsmedelsbranschen. Istället för att spela den ständiga huvudrollen i våra måltider menar vi att det röda köttet nu har fått permanent sällskap av alternativa proteiner, från såväl djur- som växtriket. Det här är ett paradigmskifte som aktörer i livsmedelsbranschen – från köttproducent och bönodlare till tillverkare av färdigrätter och handel – måste förhålla sig till.

Proteinskiftet skapar både möjligheter och utmaningar för livsmedelsbranschens aktörer, och vi menar att det inte är proteinråvaran i sig – köttet, bönan, fisken, osv. – som avgör vilka företag som kommer gå vinnande eller förlorande ur proteinskiftet. Avgörande faktorer är snarare öppenhet till förändring, kunskap om vad konsumenter efterfrågar och förmågan att utveckla det egna erbjudandet. För att lyckas kommer det krävas nytänkande och innovation, och som vägledning i det arbetet har vi utvecklat ett framgångsrecept som baseras på fem ingredienser. Dessa ingredienser behöver anpassas efter de egna förutsättningarna och kombineras på ett unikt sätt för att sticka ut från mängden.

1. Arbeta utifrån ett högre syfte
Dagens konsumenter blir allt mer upplysta och medvetna i sin konsumtion. Detta ställer allt högre krav på att tydligt svara på frågan ”varför” man har utvecklat ett nytt produktkoncept. Den som vill göra ett genuint försök att bidra till en bättre värld har en story att berätta som konsumenter gärna sprider vidare. Med ett välförankrat högre syfte, som fokuserar på planet- och konsumentnytta, får ni alltså sannolikt ut ännu mer affärsnytta.

2. Utveckla en trovärdig kommunikation
För att uppfattas som en trovärdig avsändare, gentemot såväl medarbetare som konsumenter, är det viktigt att det nya produktkonceptet harmoniserar med företaget och dess värderingar. För att uppnå detta behöver både den externa och interna kommunikationen tänkas igenom. Internt är det viktigt att klargöra hur de nya produkterna passar in med företagets kärnidentitet och externt måste det nya produktkonceptet rimma väl med varumärkeslöftet.

3. Gör ett genomtänkt val av råvara
Produktens råvara är ofta utgångspunkten för dess mervärden. Därför bör valet av råvara för nya produktkoncept vara genomtänkt. För att skapa förutsättningar för en lyckad lansering behöver man tidigt i processen ställa sig ett antal frågor. Vilken potential har råvaran att skapa en konkurrensfördel? Hur kan råvaran bidra till att skapa ett hållbart jordbruk och bättre konsumenthälsa? Hur säkras tillgång och pris vid ökad konkurrens om råvaran?

4. Identifiera och utveckla rätt kompetens
För att skapa långsiktiga konkurrensfördelar är det viktigt att identifiera och utveckla kompetenser som är unika för företaget och svåra att kopiera. Men det är dessutom avgörande att samla rätt kompetenser omkring sig i form av samarbetspartners. Dessa kan bestå av aktörer i den egna värdekedjan, såväl kunder som leverantörer, men även andra strategiska samarbetspartners som universitet, forskningsinstitut och konsultfirmor.

5. Utveckla träffsäkra mervärden
För att produkten ska bli framgångsrik måste den leverera på de mervärden som konsumenter värderar högst. Här gäller det att verkligen gå till botten med vilka mervärden konsumenter efterfrågar för just den här produktgruppen och inom vilka mervärden ert företag har möjlighet att överträffa konkurrenterna. Är det i smak, tydligt ursprung, miljöprestanda eller något annat? Som regel krävs två eller fler tydliga mervärden för att skapa ökad betalningsvilja.

Vill du läsa mer om vad proteinskiftet och vad det kan innebära för dig och ditt företag? Ladda ner Insikter #8 - Proteinskiftet här.

 

Har ni en proteinstrategi?

För att tillvarata möjligheterna som proteinskiftet skapar krävs kunskap och ett aktivt arbete. Vi erbjuder skräddarsydda föreläsningar och workshopar och tar gärna ett samtal om just era behov. Kontakta Kajsa om du vill veta mer.

Kajsa Bårman

 

 

Kajsa Bårman

Konsult
e-post: kajsa.bårman@macklean.se  
Telefon: 072-084 00 01
LinkedIn

XS SM MD LG