Laddar Laddar innehåll ...

Reglering eller innovation – hur ska sockerfrågan lösas?

Det finns otaliga rapporter som visar att för mycket socker inte är bra för oss. För mycket socker i maten är skadligt, det driver fetma och ohälsa och det är starkt förknippat med ökningen av diabetes. Vad är det som driver denna utveckling och vad finns det för lösningar som gynnar både företagen och folkhälsan?

Tillsatt socker återfinns i långt fler av våra vanligaste livsmedel än bara lösgodis och läsk, så som yoghurt och andra produkter som i övrigt marknadsförs som hälsosamma och ”fettsnåla”. Sockret finns också dolt i många färdigrätter. Med sockerdopade produkter blir konsumenten direkt pigg och det förbättrar smakupplevelsen. Sockret är dock beroendeframkallande och har stora negativa effekter på vår hälsa. Så varför fortsätta med något som alla är överens om är hälsovådligt och skadar vårt samhälle?

Handeln och företag i livsmedelsindustrin som ökar tillgängligheten till produkter med högt sockerinnehåll gör det av kommersiella skäl. Socker gör helt enkelt många produkter godare. Incitamenten för branschen att ta tag i frågan har hittills inte varit tillräckligt starka och vi ser alltfler länder som tar till reglering för att minska sockerinnehållet i livsmedel. Alternativet är att branschen själv kan vända sockerproblemet till en möjlighet genom att använda innovation för att skapa nya, goda produkter med mindre socker. 

 Sockersked

Två vägar till minskat sockerinnehåll

Reglering: I flera länder (exempelvis i Norge och Storbritannien) har en särskild sockerskatt införts, vilket innebär att produkter med högt sockerinnehåll görs dyrare. Andra alternativ som kan användas för att göra det dyrare och svårare att sälja dessa produkter är varningstexter i linje med cigarettpaket, reklamförbud och bredare upplysningskampanjer. Dessa åtgärder ligger inom myndigheters kontroll och kan framtvingas om inte branschen själv tar initiativet.

Innovationer: Alternativet är att handeln och livsmedelsindustrin själv tar sig an utmaningen och börjar utveckla produkter med lägre sockerinnehåll. Precis som med exempelvis KRAV-märkta eller andra objektivt certifierade produkter kan handeln ställa krav på sina leverantörer samt förbättra sin egen märkning av och upplysning om produkter med högt sockerinnehåll mot konsument. För att innovationerna faktiskt ska uppstå behövs även kraftfulla satsningar på utveckling och innovation. Livsmedelsindustrin behöver satsa på utveckling av sitt sortiment och handeln likaså. För aktörer som ligger i framkant och lyckas med detta kan konkurrenskraften stärkas genom ett nytt sortiment av goda och mer hälsoprofilerade produkter. Dessutom stärks profilen som ett ansvarstagande företag i en viktig folkhälsofråga, vilket blir en allt viktigare fråga för konsumenter. 

Hur kan ditt företag vända sockerproblemet genom innovation? 

Macklean har stor erfarenhet av strategi- och verksamhetsutveckling inom livsmedelsbranschen, som utöver konsumenttrender också påverkas av den alltjämt accelererande digitaliseringen och hälsotrenden. Kontakta Eva Eriksson för att diskutera hur vi kan stötta er i ert arbete.

Eva Eriksson

 

 

Eva Eriksson

Seniorkonsult 
e-post: eva.eriksson@macklean.se 
Telefon: 070-744 06 66  
LinkedIn

XS SM MD LG