Styrelseutvärderingar – ett viktigt verktyg i ägarstyrning

I takt med att ägarstyrning kommer högre upp på många företags agenda blir styrelseutvärderingar ett allt viktigare verktyg. Peter Normark belyser vikten av att med jämna mellanrum genomföra en extern styrelseutvärdering.

En föränderlig omvärld och allt högre krav från ägarna ställer i sin tur ökade krav på styrelsens arbete. Dessutom har arbetet med företagens koder ökat ägarnas behov att löpande utvärdera styrelsernas roll och arbete. Syftet med detta är såväl att skapa kontinuerligt lärande och förbättring som att säkerställa kontroll.

Peter, som har stor erfarenhet från ägarstyrningsfrågor och styrelseutvärderingar, förklarar varför det är viktigt att med jämna mellanrum göra en extern utvärdering.

1. Systematisk och beprövad metodik

Med en systematiskt utformad och väl beprövad modell säkerställs hög kvalitet och effektivitet i utvärderingsprocessen.

2. Jämförelse med andra bolagsstyrelser

Genom att ta hjälp av en extern konsult kan man få hjälp att förstå hur styrelsen presterar i jämförelse med andra företagsstyrelser och därmed hur man kan förbättra arbetet. Av erfarenhet vet vi att många företag sköter formalia kring kallelser, dagordning och protokoll bra men att t.ex. frågor som rör risk och kommunikation är mer svårhanterliga.

3. Fördjupad analys av om styrelsen uppmärksammar rätt frågor

En extern konsult kan säkerställa att styrelsen lägger sin tid på rätt frågor och perspektiv i relation till företagets storlek och utveckling, men också avseende väsentliga förändringar och trender i marknad och omvärld.

4. Konkreta förslag till förbättring

En extern konsult kan hjälpa er kring hur ni tar arbetet vidare för att kontinuerligt utveckla styrelsens kompetens och prestation.

 Händer

Mackleans Peter Normark har branschledande expertis inom styrelseutvärderingar. Metodiken som används är väl beprövad och innefattar en enkätundersökning samt fördjupande intervjuer.

Områden som kartläggs i styrelseutvärderingen är:

  • Styrelsens arbete med omvärld och strategi
  • Styrelsens beslutsfattande och arbete med kontroll
  • Styrelsens arbetsformer och gränssnitt
  • Styrelsens erfarenhet
  • Styrelsens rapportering

Om du vill diskutera Mackleans erbjudande för styrelseutvärderingar är du välkommen att kontakta Peter.

Peter Normark

VD & Seniorkonsult
e-post: peter.normark@macklean.se 
Telefon: 072-141 80 54
Linkedin