Potentialen är enorm – är ni med på tåget?

Växtbaserade alternativ till kött och mejeriprodukter har varit på frammarsch ett par år men den utveckling vi sett hittills är bara början, och sektorn bedöms stå inför en enorm tillväxt. I Sverige omsätter det vegetariska segmentet knappt en miljard kronor och globalt bedöms marknaden omsätta åtminstone 5 miljarder dollar.

Storbanker som Barclays och UBS har nyligen tagit fram prognoser för framtidsutvecklingen och båda indikerar en årlig tillväxt på över 20 % - en milsvid skillnad mot den 4-procentiga tillväxt som vi på Macklean bedömer att Sveriges livsmedelssektor kan uppnå. Ytterligare en prognos levererades av ICA:s koncernchef Per Strömberg, som i en intervju i Svenska Dagbladet i höstas uppgav att ICA räknar med att det vegetariska segmentet är lika stort som kött till 2030.

Men är dessa bedömningar rimliga, eller bara optimistiska prognoser? Jo, faktum är att vi redan ser stora satsningar internationellt, inte minst från företag som historiskt haft sin bas i kött och mejeri. Bland de som lanserat stora satsningar i år märks jättar som brasilianska JBS (världens största köttföretag), amerikanska Tyson Foods samt brittiska Tesco, för att nämna ett fåtal. Den stora stjärnan på den växtbaserade himlen har 2019 varit amerikanska Beyond Meat, som vid sin börsintroduktion i våras stod för den starkaste öppningsdagen på Nasdaq sedan år 2000! Även om börsvärdet avmattats något har företagets starka utveckling ändå fortsatt – bland annat ska McDonald’s testa Beyond Burger på sina restauranger i Kanada. Beyond Meats huvudkonkurrent Impossible Foods har produkter som är på en ännu högre nivå och efter att under hösten ha lanserats även i butik i USA har man nu siktet inställt på Europa.

Vad gör då de svenska företagen för att ta del av den växande kakan? Inte mycket. Marknaden domineras fortsatt av Quorn och (Nestlé-ägda) Hälsans Kök, även om svenska Anamma, Oumph och Findus har tagit mark. Övriga aktörer är små och ytterst få produkter är idag baserade på svensk råvara. Det finns lovvärda undantag som Bärta som tillverkar (väldigt god!) tempeh på svenska ärtor, men produktionen är ännu liten. Hittills har den stora tillväxten alltså skapat relativt lite värde för svenska livsmedelsföretag, och än mindre för våra lantbrukare. Med den tilltagande efterfrågan finns dock enorma möjligheter för såväl svenska livsmedelsföretag som för våra primärproducenter.

Så vad kan då livsmedelsföretagen göra?

Ett första steg – oavsett om ni redan bestämt er för att ge er in i den växtbaserade kategorin eller ej – är att skapa sig en förståelse för marknaden. Vi på Macklean delar in marknaden i fem övergripande segment och en genomgång av dessa visar på tydliga luckor där svenska företag har chansen att möta ett växande behov.

Med en djupare förståelse på plats handlar nästa steg i arbetet om vägval. Vill ni satsa på växtbaserat? Vilka typer av produkter ska ni satsa på? Hur passar de in i er övriga portfölj och hur ska de profileras? Hur ser strategin ut för exponering i butik? Och inte minst – vad är er strategi för inköp och råvaror? Det är redan idag svårt att få tag i viss typ av proteinråvara och ska man satsa krävs att man har en tydlig långsiktig strategi för att säkra detta.

Slutligen behöver den strategi och satsning ni definierat också realiseras, och här krävs att tillräckliga resurser avsätts och uthållighet i satsningen.

Vi på Macklean kan stötta er i alla delar – kontakta oss för mer information!

Mikael Furu

Mikael Furu

Konsult
e-post: mikael.furu@macklean.se  
Telefon: 072-712 04 99
LinkedIn