Erik Larsson

Erik Larsson

Erik Larsson

Konsult
e-post: erik.larsson@macklean.se  
Telefon: 076-12 88 352
LinkedIn


Erik har en masterexamen i företagande och ledning med inriktning Organisationsteori från Uppsala Universitet. Vidare har Erik studerat skogs- och lantbruksekonomi och politik vid Sveriges Lantbruksuniversitet.

Erik har vid sidan om studierna arbetat som researchanalytiker hos Russell Reynolds Associates där han bland annat ansvarat för kompetenskartläggningar inom det svenska näringslivet och varit delaktig i flera rekryteringsprocesser av ledningsbefattningar och styrelseuppdrag hos noterade svenska företag. Erik har ett starkt intresse för de tidiga delarna av livsmedelskedjan samt utveckling av verksamhetsplaner och företagsstrategier.