Eva Eriksson

Eva Eriksson_brödporträtt

 

Eva Eriksson

Seniorkonsult
e-post: eva.eriksson@macklean.se  
Telefon: 070-744 06 66 
LinkedIn

Evas specialitet är att hjälpa företag att utveckla sin affär för att ännu bättre möta framtidens konkurrens. Hon arbetar tillsammans med kunden för att identifiera och utveckla de delar där företaget vill bli bättre. Förbättringsarbetet kan ta olika former, så som strategiutveckling, målsättning, innovationsplanering eller utveckling av struktur, processer och uppföljningsrutiner. Uppdragen kan genomföras i olika format, exempelvis workshops, strategisk rådgivning, projektledning, arbete i styrelse eller advisory board eller som interim manager.

Eva har under många år arbetat med affärsutveckling, verksamhetsutveckling och projektledning. Innan hon började på Macklean arbetade hon som både linjechef och interim manager inom marknadsföring och försäljning på bolag som Semper, Lantmännen Cerealia och Unilever. Eva har även varit VD för Food Service-företaget Tage Lindblom AB och undervisat i marknadsföring på IHM. Eva är civilekonom från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.