Isabelle Uhno

Isabelle Uhno

Isabelle Uhno

Konsult
e-post: isabelle.uhno@macklean.se  
Telefon: 076-298 21 56 
LinkedIn

Isabelle har en civilingenjörsexamen från Linköpings Universitet med inriktning mot energiteknik och verksamhetsutveckling. Hon har även studerat en utbytestermin vid Polytech Montpellier i Frankrike.

Vid sidan av studierna har Isabelle arbetat som konsult och bland annat utvecklat ledningssystem i kvalitet och miljö, samt genomfört marknads- och kundundersökningar. Hon fick även möjlighet att under sin master driva ett projekt inom kvalitet och fick därigenom ett certifikat inom Six Sigma. Med ett starkt intresse för hållbarhet blev det en naturlig följd att genomföra sitt examensarbete inom cirkulär ekonomi på Toyota. Isabelle har också arbetat med inköp på Scania.