Laddar Laddar innehåll ...

Karla Sahlin

Karla Sahlin

Karla Sahlin

Seniorkonsult
e-post: karla.sahlin@macklean.se  
Telefon: 070-520 71 72
LinkedIn

Karla har en gedigen erfarenhet från att bidra till att verksamheter utvecklas genom att säkerställa att både struktur och kultur stödjer visioner, mål och strategier. Att i perspektiv av framtiden utveckla verksamheter, stärka sin unicitet och konkurrenskraft. Hon stödjer kunden i att tydliggöra och levandegöra visioner, mål och strategier så att de blir levande i organisationen.

Karla har varvat mellan att vara konsult och linjechef och drivs av ”både-och”-et: det strategiska tänket och det operativa genomförandet, det internationella och det lokala. Hon har arbetat som marknadsdirektör och utvecklingschef, hon är civilingenjör och marknadsekonom. Karla har genom sin bredd av erfarenheter en god förståelse för både dynamiken och komplexiteten företagen har att förhålla sig till och har en förmåga att snabbt sätta sig in i de specifika utmaningarna. Genom hennes strategiska tänk och operativa förståelse kan hon stödja verksamheter att se verkligheten i perspektiv av framtiden och därmed identifiera den utveckling och förnyelse som behövs för framgång i vår snabbrörliga, föränderliga och komplexa omvärld. Med respekt för våra begränsade resurser utmanar hon företag och organisationer att skapa hållbara lösningar och resultat. 

Detta kan ske genom arbete med strategiska projekt, interaktion med ledningsgrupp, samt rådgivning och coaching till individuella ledare - från styrelse och ledningsgrupp till enskilda chefer på olika nivåer i organisationen.

XS SM MD LG