Peter Normark

Peter Normark

Peter Normark

VD & Seniorkonsult
e-post: peter.normark@macklean.se  
Telefon: 072-141 80 54
LinkedIn

Peter har stor erfarenhet och expertis inom strategiutveckling, företagstransformationer och företagsstyrning. Under sina 20 år som konsult har Peter drivit strategiprocesser och stöttat vid strategiska vägval för ett stort antal företag. Han har lett hundratals strategiska workshops med företagsledningar och styrelser samt fungerat som strategisk rådgivare åt såväl företagsledare som styrelseordförande. Senast kommer Peter från rollen som senior partner på konsultbyrån Implement. 

En stor del av Peters kunder har varit verksamma inom det gröna näringslivet och livsmedelsbranschen, så som kvarn- och spannmålsindustrin, skogsägarföreningar, mejeriföretag, dryckesföretag, konfektyrföretag och LRF. Peter har expertis inom medlemsägt företagande, där han bland annat medverkat vid lagstiftning och program för att utveckla företagsformen. 

Peter är även doktor vid Handelshögskolan i Stockholm, där han forskade om bl.a. medlemsägda företag, strategi samt förvärv och strategiska allianser. Han var också programchef inom skolans executive education och lärare i strategi och organisation.