Tjänster

 Som livsmedelsbranschens managementkonsulter erbjuder vi ett brett utbud av rådgivningstjänster, kombinerat med ett djupt kunnande inom våra fokusbranscher. Våra tjänster är utformade för att underlätta ditt beslutsfattande och skapa förutsättningar för framgång såväl idag som imorgon.

Omvärldsförståelse

Omvärld & marknad

Att förstå sin omvärld och marknad är avgörande för att inte missa avgörande branschskiften och för att fånga framtidens möjligheter. Vi hjälper dig att förstå vad som händer utanför din verksamhet och bedöma vart utvecklingen är på väg.

Läs mer >

 

Strategi & affär

Strategi & affär 

Med utgångspunkt i ert nuläge hjälper vi er att definiera hur ni ska ta er an era konkurrenter och framtidssäkra er affär. Inom strategiområdet erbjuder vi en rad tjänster, så som facilitering av workshops, stöd i framtagande av er strategiska plattform och utvärdering av enskilda affärer.

Läs mer >

 

Styrning & effektivitet

Styrning & effektivitet

För att kunna manövrera smidigt och målinriktat behöver alla verksamheter kontinuerligt se över sin styrning och effektivitet. Macklean hjälper er att stärka styrelsen och ledningens arbete samt att fokusera verksamhetens resurser till det som verkligen tillför värde.

Läs mer >

Implementering & projektledning

Implementering & projektledning

Nya strategier får effekt först när de sätts i verket och organisationen anpassas för den nya riktningen. För att säkerställa att identifierade möjligheter realiseras hjälper vi er att implementera önskade förändringar och på ett dedikerat sätt driva igenom era mest strategiska projekt.

Läs mer >