Implementering & projektledning

Nya strategier får effekt först när de sätts i verket och organisationen anpassas för den nya riktningen. För att säkerställa att identifierade möjligheter realiseras hjälper vi er att implementera önskade förändringar och på ett dedikerat sätt driva igenom era mest strategiska projekt.

Inom området Implementering & projektledning ingår följande tjänster:

  • Projektformat
  • Projektledning
  • Genomförandestöd
  • Interimsupprag

Vill du veta mer om vårt erbjudande inom Implementering & projektledning? Då är du varmt välkommen att kontakta Eva Eriksson.

Eva Eriksson

Seniorkonsult
e-post: eva.eriksson@macklean.se  
Telefon: 070 744 06 66 
LinkedIn