Styrning & effektivitet

För att kunna manövrera smidigt och målinriktat behöver alla verksamheter kontinuerligt se över sin styrning och effektivitet. Macklean hjälper er att stärka styrelsen och ledningens arbete samt att fokusera verksamhetens resurser till det som verkligen tillför värde.

Inom området Styrning & effektivitet ingår följande tjänster:

  • Styrelse- och ledningsprogram
  • Styrelseutvärdering
  • Organisationsutveckling
  • Målstyrning
  • Effektivitetsprogram

Vill du veta mer om vårt erbjudande inom Styrning & effektivitet? Då är du varmt välkommen att kontakta Peter Normark.

Peter Normark

VD & Seniorkonsult
e-post: peter.normark@macklean.se 
Telefon: 072-141 80 54
Linkedin