Livsmedelsbranschens strategikonsulter

Macklean är en konsultbyrå som är fokuserad på livsmedelsbranschen och dess specifika utmaningar. Vi ger strategisk rådgivning till livsmedelsleverantörer, dagligvaruhandel och organisationer med intressen inom livsmedel, jordbruk och bioenergi. Vi tror att livsmedelsbranschen spelar en avgörande roll i omställningen mot ett hållbart samhälle och vårt mål är att bidra till att öka konkurrenskraften i den svenska livsmedelsbranschen.

XS SM MD LG